Näytä suppeat kuvailutiedot

dc.contributor.authorAlasalmi, Teija
dc.date.accessioned2010-04-18T11:53:47Z
dc.date.available2010-04-18T11:53:47Z
dc.date.issued2008
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/23244
dc.description.abstractAsiantuntijuudesta on tullut yhä keskeisempi käsite muuttuvassa yhteiskunnassa. Kielenopiskelijat ja -tutkijat eivät ole käsittäneet asiantuntijuutta suoraan omaan alaansa liittyvänä ilmiönä, mistä syystä aihetta ei ilmeisesti ole koettu tarpeelliseksi tutkia. Tämän tutkielman tarkoituksena oli selvittää, kuinka Kookit-opiskelijat merkityksellistävät kieliasiantuntijuuden käsitettä. Tutkimusaineisto kerättiin marraskuussa 2003 kyselylomakkeella, ja kyselyyn vastasi yhteensä 15 opiskelijaa, jotka opiskelivat pääaineenaan suomea tai vierasta kieltä. Tutkimusaineisto analysoitiin laadullisen teema-analyysin avulla, jossa opiskelijoiden vastauksia verrattiin toisiinsa pyrkien näin löytämään mahdollisia yhteneväisyyksiä ja eroavaisuuksia. Tutkimuksen tulokset osoittavat, että kieliasiantuntijuus on melko monimutkainen käsite, jonka voidaan katsoa sisältävän monenlaisia kompetensseja. Yllättävää kyllä, opiskelijat näkivät myös pedagogisen osaamisen yhtenä kieliasiantuntijuuden osatekijänä. Itse kieliasiantuntijuus käsitettiin yleensä ottaen monipuolisena kielen hallitsemisena. Opiskelijoiden mukaan kieliasiantuntijuutta on esimerkiksi opettajilla, kirjoittajilla, kääntäjillä, tulkeilla sekä muilla kielialan ammattilaisilla. Lisäksi asiantuntijuutta löytyy kielten opiskelijoilta. Tutkimustulosten mukaan kieliasiantuntijuuden voi saavuttaa tutustumalla kohdekielen kulttuuriin tai oleskelemalla kohdekielisessä maassa. Toisaalta kieliasiantuntijuuden saavuttaminen näyttäisi vaativan erityistä kiinnostusta ja asialle omistautumista.fi
dc.format.extent26
dc.language.isoeng
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.otherlanguage expertise
dc.subject.otherexpertise
dc.subject.otherproficiency
dc.subject.othercompetence
dc.titleConceptualizations of language expertise
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201004181536
dc.type.dcmitypeTexten
dc.type.ontasotKandidaatintutkielmafi
dc.type.ontasotBachelor's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.laitosKieli- ja viestintätieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Language and Communication Studiesen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineEnglishen
dc.contributor.oppiaineEnglannin kielifi
dc.rights.accesslevelopenAccessen


Aineistoon kuuluvat tiedostot

Thumbnail

Aineisto kuuluu seuraaviin kokoelmiin

Näytä suppeat kuvailutiedot