Show simple item record

dc.contributor.authorKohonen, Jani
dc.date.accessioned2010-04-14T08:37:34Z
dc.date.available2010-04-14T08:37:34Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/23227
dc.description.abstractTyössä tutkittiin suomalaisen musiikin Japanin-vientiä ja Japanin musiikkimarkkinoiden viennin kannalta olennaisia rakenteita. Suomen Japanin-vientiä tarkasteltiin sen rakenteen, ongelmien ja mahdollisuuksien kautta. Näitä tietoja etsittiin kirjallisista lähteistä sekä empiirisen jatkotutkimuksen tarpeisiin että jo nykyisellään suomalaisten musiikkiyhtiöiden Japanin-viennin tueksi. Aineistona toimivat pääasiassa aiemmat Japaniin suuntautuvan musiikkiviennin tutkimukset, kulttuuriviennin viranomaisselvitykset sekä japanilaiset, suomalaiset ja kansainväliset tilastot. Aiempaan kirjallisuuteen nojaaminen havaittiin vaikeaksi, sillä olemassa olevien Japanin-musiikkivientitutkimusten havaittiin olevan sekä vähälukuisia että toteutukseltaan ongelmallisia. Myös japaninkielisten lähteiden ja haastattelujen vähäisyys kaventaa niiden näkökulmia. Tutkielman tuloksina havaittiin Suomen Japanin-viennin keskittyvän äänitemyynnin osalta lähinnä lisensointiin, mikä jättää suurimman osan myyntivoitoista ja suorista kuluttajakontakteista muille kuin suomalaistahoille. Tämä johtunee paitsi ulkomaisen musiikin vähäisestä menekistä Japanissa sekä myös suomalaisten musiikkiviejien yleisestä ongelmasta eli erityisesti Japani-kohtaisen liiketoimintaosaamisen ja taloudellisten resurssien puutteesta. Suomen Japanin-viennin hyödyntämättöminä mahdollisuuksina havaittiin erityisesti Japani-kohtaisen liiketoimintaosaamisen parantaminen ja eri vientitoimijoiden entistä laajempi ja toimialarajat ylittävä yhteistyö. Jatkotutkimuksen kannalta hedelmällisiä näkökulmia ovat Japanin musiikkimarkkinoiden erityispiirteiden ja kulttuurienvälisen viestinnän huomiointi, sillä markkinointi- ja muulla viestintäosaamisella lienee keskeinen merkitys myös musiikkiviennissä. Toisaalta paraskaan viestijä ei välttämättä saa kaupaksi markkinoille täysin sopimatonta tuotetta. Lisäksi jatkotutkimuksessa tulisi huomioida japanilaisten musiikkialan ammattilaisten näkemykset. Parhaiten tämä onnistuisi japanin kielellä toteutetun haastattelututkimuksen avulla.en
dc.language.isofin
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.othermusiikkivienti
dc.subject.otherkulttuurivienti
dc.subject.otherJapani
dc.titleSuomalainen musiikki Japanissa: viennin rakenne, ongelmat ja mahdollisuudet
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201004141526
dc.type.dcmitypeTexten
dc.type.ontasotBachelor's thesisen
dc.type.ontasotKandidaatintutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.laitosMusiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Music, Art and Culture Studiesen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineMusicologyen
dc.contributor.oppiaineMusiikkitiedefi
dc.rights.accesslevelopenAccessen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record