Show simple item record

dc.contributor.authorMäkinen, Mirva
dc.date.accessioned2010-03-18T07:19:06Z
dc.date.available2010-03-18T07:19:06Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1125286
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/23041
dc.description.abstractCLIL (Content and Language Integrated Learning) opetusmenetelmässä oppilaiden vieraan kielen kehityksen on huomattu olevan nopeampaa kuin ei-CLIL oppilaiden. Vieraan kielen käyttö opetuksessa tarkoittaa, että vieras kieli ei ole oppimisen kohde vaan oppimisen väline. Oppilaat oppivat kieltä käyttämällä tätä kouluaineen opiskelussa. CLIL menetelmän positiivisia puolia ovat, että oppilaan vieraan kielen kommunikatiiviset taidot kehittyvät ja sanavarasto kasvaa. Kieliopin kehityksestä CLIL opetuksessa ei ole vielä laajoja tutkimuksia. Kieliopin kehittymistä CLIL opetuksessa on kritisoitu, koska opetuksen pääpaino ei ole kielen oppimisessa. Tutkielman tarkoituksena on selvittää eroavatko kuudesluokkalaisten CLIL oppilaiden englannin kielioppitaidot normaalissa englanninopetuksessa olevien oppilaiden kielioppitaidoista. Tutkimus toteutettiin kielioppitestin avulla, jonka teki yhteensä 122 oppilasta. Tutkimuksen tarkastelun kohteena on englannin apuverbien do, does käyttö, kolmannen persoonan s-päätteen käyttö, epämääräisen ja määräisen artikkelin käyttö, imperfektin tunnistus ja sen käyttö, futuurin ja konditionaalin tunnistus ja persoonapronomien käyttö. Tutkimuksessa tarkastellaan onko CLIL ja ei-CLIL oppilaiden välillä eroja englannin kielen kielioppitaidoissa ja jos eroja ilmenee, minkälaisia eroja tutkimuksen mukaan oppilaiden välillä on ja missä kieliopin eri alueilla. Tämän tutkimuksen mukaan CLIL oppilaiden englannin kielioppitaidot ovat ei-CLIL oppilaisiin verrattuina paremmat. Tutkimuksen mukaan CLIL oppilaat päihittävät ei-CLIL oppilaat kielioppitestin kaikilla osa-alueilla, joten voidaan sanoa, että CLIL opetusmenetelmä vaikuttaa positiivisesti kieliopin kehittymiseen. CLIL menetelmän käyttöä tulisi tutkia lisää. Tarvittaisiin lisätietoa vieraan kielen kehityksestä sekä tämän vaikutuksista äidinkielen kehittymiseen.
dc.format.extent100 sivua
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isoeng
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.otherCLIL
dc.subject.othercontent based learning
dc.subject.otherbilingualism
dc.subject.othervieraskielinen opetus
dc.title"Yesterday I met the biggest ice cream and drinked the biggest coke of my life" : are there differences in the competence of English grammar between CLIL students and non-CLIL students?
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-20103181330
dc.type.dcmitypeTexten
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaHumanistinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanitiesen
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Educationen
dc.contributor.laitosKielten laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Languagesen
dc.contributor.laitosOpettajankoulutuslaitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Teacher Educationen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineEnglannin kielifi
dc.contributor.oppiaineEnglishen
dc.contributor.oppiaineLuokanopettajakoulutusfi
dc.contributor.oppiaineTeacher Educationen
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi301
dc.contributor.oppiainekoodi103
dc.subject.ysovieraskielinen opetus
dc.subject.ysokaksikielisyys
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record