Show simple item record

dc.contributor.authorUlfves, Anne-Mari
dc.date.accessioned2010-02-28T16:58:38Z
dc.date.available2010-02-28T16:58:38Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1124157
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/23000
dc.description.abstractTässä pro gradu -tutkielmassa tutkittiin aikuissosiaalityössä käytettyjen työllistämis- ja aktivointitoimenpiteiden kustannuksia ja vaikutuksia. Tutkimus toteutettiin kuvailevana case-tutkimuksena, jossa oli häivähdys myös eksploratiivisuutta. Työn tarkoituksena oli kuvata ja vertailla keskenään erilaisia aikuissosiaalityön asiakaspolkuja ja niissä tehtyjä toimenpiteitä. Empiirinen aineisto työllistämis- ja aktivointitoimenpiteiden kustannuksista ja vaikutuksista hankittiin pääosin haastattelemalla kohdekunnassa sosiaalitoimen johtajia ja työntekijöitä. Lisäksi osa kustannuksista selvitettiin erilaisista kirjallisista tai sähköisistä lähteistä. Kustannuksia ja vaikutuksia tarkasteltiin sekä yleisellä tasolla että asiakaspoluittain. Vaikutusten mittaajana käytettiin ns. elämänlaatumittaria ja saatuja tuloksia tarkasteltiin yhdessä kustannusten kanssa kustannusvaikuttavuuden näkökulmasta SKV-indeksin avulla. Kustannusten ja vaikutusten arvioinnilla selvitettiin, mitä aktivointitoiminta maksaa kunnalle ja edistävätkö työllistämis- ja aktivointitoimenpiteet työllistymistä. Lisäksi kustannusvaikuttavuuden osalta arvioitiin, millaisia erityispiirteitä aikuissosiaalityö asettaa kustannusten ja vaikutusten mittaamiselle. Tutkimustulokset osoittivat, että sekä yleisellä tasolla että asiakaspolkujen osalta aikuissosiaalityön palveluja käyttävät asiakkaat tulivat sekä kunnalle että valtiolle halvemmiksi kuin passiivisesti työmarkkinatukea saavat asiakkaat. Kunnan kannattaa siis panostaa aktivointiin eikä ainoastaan tyytyä rahoittamaan puolta passiivisesti maksetusta työmarkkinatuesta. Ensisijaiset työllistymistä edistävät palvelut olivat kalliimpia ratkaisuja kuntataloudelle kuin pikemmin niitä tukevaksi tarkoitettu kuntouttava työtoiminta. Lisäksi havaittiin, että kuntouttava työtoiminta on kuntatalouden kannalta halvempaa tai lähes samanhintaista kuin karenssien rahoittaminen. Asiakaspolkujen osalta havaittiin, että työmarkkina- ja toimeentulotukimenot olivat suurimmat kuluerät työttömyyden hoidossa. Kustannusten osalta voidaan kuitenkin todeta, etteivät ne käyttäydy sosiaalityössä välttämättä oletusten mukaisesti. Työttömän taloudellisen tilanteen tarkastelu osoitti, että aktivointiaikana työttömän taloudellinen tilanne paranee ja rahaa voidaan käyttää ainakin yhtenä motivointikeinona työllistymisen edistämisessä. Saatujen tulosten pohjalta voidaan todeta, että tutkituilla työllistämistoimenpiteillä saavutetaan harvoin työllistymistavoitetta. Vaikuttavuus esimerkkiasiakaspolkujen osalta ei ollut kovinkaan hyvä. Tulosten perusteella aktivointi ei välttämättä auta kaikkia, joten aktivointi kannattaa suunnata niille, joiden työllistymispotentiaali on suurin tai joiden sosiaalisia riskejä tukitoiminnalla voidaan parhaiten pienentää.
dc.format.extent159 sivua
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofin
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.otherAikuissosiaalityö
dc.subject.otherkustannuslaskenta
dc.subject.otherkustannusvaikuttavuus
dc.subject.othersuoritusmittaus
dc.subject.othertyöllistäminen
dc.titleKustannuslaskenta ja -vaikuttavuus aikuissosiaalityön aktivointipalveluissa eräässä suomalaisessa kunnassa
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201002281294
dc.type.dcmitypeTexten
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaKauppakorkeakoulufi
dc.contributor.tiedekuntaSchool of Business and Economicsen
dc.contributor.laitosTaloustieteetfi
dc.contributor.laitosBusiness and Economicsen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineLaskentatoimifi
dc.contributor.oppiaineAccountingen
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi20421
dc.subject.ysososiaalityö
dc.subject.ysokustannuslaskenta
dc.subject.ysoaktivointi
dc.subject.ysotyöllistäminen
dc.subject.ysokuntouttava työtoiminta
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record