Show simple item record

dc.contributor.authorLeppänen, Heli
dc.date.accessioned2010-02-26T09:09:15Z
dc.date.available2010-02-26T09:09:15Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1124120
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/22994
dc.description.abstractTutkimukseni tarkoituksena oli selvittää, millaisia oppisisältöjä ammatillisen perusasteen äidinkielen oppikirjoissa on ja miten niissä yhdistetään äidinkieltä ammattiopintoihin. Lisäksi tarkas-telin, miten kirjoissa olevat sisällöt vastaavat opetussuunnitelman perusteissa olevia keskeisiä sisältöalueita ja oppimistavoitteita. Tutkimukseni pääaineistona oli kolme oppikirjaa. Tekemällä taitavaksi on yleisesti ammattioppilaitoksille tarkoitettu oppikirja. Tehtävänä äidinkieli on tehty erityisesti tekniikan ja liikenteen aloja opiskelevia ajatellen. Tekniikan ja palvelualojen äidinkieli on suunnattu tekniikan ja palvelualojen opiskelijoille. Oppikirjojen lisäksi tarkastelin opetussuunnitelman perusteita. Analyysin metodina käytin sisällönanalyysiä, joka soveltui hyvin kir-jallisen aineiston luokitteluun ja uudelleen järjestämiseen. Tutkimukseni osoitti, että oppikirjoissa ammatillisen äidinkielen sisällöt ovat hyvin monipuoliset. Kirjoissa opetetaan lukemisen, kirjoittamisen ja puhumisen taitoja sekä kielen ja kulttuurin tuntemista ja medialukutaitoa. Oppimaan oppiminen, tiedonhankinta ja opinnäytetyön tekeminen ovat myös tärkeitä osa-alueita. Oppikirjat vastasivat hyvin opetussuunnitelman perusteissa mainittuja oppisisältöjä ja -tavoitteita muutamia puutteita lukuun ottamatta. Tärkeimmiksi sisällöiksi nousivat viestintä- ja vuorovaikutustaitojen, kuten asiakaspalvelun ja ryhmäviestinnän, harjaannuttaminen sekä työelämän tekstitaitojen oppiminen (esim. asiakirjojen kirjoittaminen). Sisältöjen osalta heikkoutena kirjoissa oli muun muassa lähdekriittisyyden opettamisen vähäisyys. Äidinkielen ja ammattialojen integroinnin tarkastelu osoitti, että kirjoissa on suuria eroja. Yksi kirjoista käytti järjestelmällisesti ammattiin liittyvää materiaalia niin teksteissä ja kuvissa kuin tehtävissäkin. Yhdessä kirjassa ammattialan huomioiminen oli melko vähäistä kaikilla tarkastelemillani osa-alueilla. Kolmas kirja yhdisti äidinkieltä ammattialaan vaihtelevasti eri sisältöjen kohdalla. Vahvimmin ammatillisuus näkyi kaikissa kirjoissa asiakirjojen tarkastelussa ja työnhakuun liittyvissä tehtävissä. Perinteiset äidinkielen oppiaineeseen liittyvät sisällöt, kuten luetun ymmärtäminen, jäivät usein ilman ammattikontekstia. Kielenhuollon esimerkeissä oli kuitenkin käytetty ammattisanastoa kaikissa kirjoissa.
dc.format.extent75 sivua
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofin
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.otherammatillinen koulutus
dc.subject.otheräidinkieli
dc.subject.otheropetus
dc.subject.otheroppikirjat
dc.subject.otherintegrointi
dc.titleAmmatillisen peruskoulutuksen äidinkielen oppikirjat : sisältöjen ja ammattialan integroinnin tarkastelua
dc.typeBooken
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201002261286
dc.type.dcmitypeTexten
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaHumanistinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanitiesen
dc.contributor.laitosKielten laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Languagesen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineSuomen kielifi
dc.contributor.oppiaineFinnishen
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi309
dc.subject.ysoammatillinen koulutus
dc.subject.ysoäidinkieli
dc.subject.ysoopetus
dc.subject.ysooppikirjat
dc.subject.ysoyhdistäminen
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record