Näytä suppeat kuvailutiedot

dc.contributor.authorLahtinen, Annastiina
dc.date.accessioned2010-02-05T09:31:14Z
dc.date.available2010-02-05T09:31:14Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1119185
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/22900
dc.description.abstractLahtinen, A. 2010. Liikunnan aineenopettajaopiskelijoiden vuorovaikutustaitojen kehittyminen tunne- ja vuorovaikutustaitokurssin aikana. Jyväskylän yliopisto. Liikuntapedagogiikan pro gradu -tutkielma. 74 s. Tutkimuksessa tarkasteltiin liikunnan aineenopettajaopiskelijoiden vuorovaikutustaitojen kehittymistä heidän opintoihinsa kuuluvan tunne- ja vuorovaikutustaitokurssin aikana sekä kerättiin kokemuksia vuorovaikutustaitomittarin käytöstä oppimisen arvioinnissa. Tutkimukseen osallistuivat Jyväskylän yliopiston yhden vuosikurssin liikuntapedagogiikan pääaineopiskelijat (N=46). Tutkimuksen tehtävänä oli selvittää, oppivatko liikunnan aineenopettajaopiskelijat kurssin aikana Gordonin vuorovaikutusteoriaan perustuvia tunne- ja vuorovaikutustaitoja, eli minäviestejä, aktiivista kuuntelua, toimijuuden antamista sekä ongelmanratkaisumenetelmiä. Tutkimuksessa käytettiin Talvion vuorovaikutustaitomittaria, jolla mitattiin opiskelijoiden vuorovaikutustaidot ennen kurssia ja sen jälkeen. Opiskelijoiden vastaukset analysoitiin määrällisen sisällönanalyysin avulla luokittelemalla vastauksissa esiintyneet vuorovaikutustaidot sekä vuorovaikutuksen kompastuskivet. Alku- ja loppumittauksissa saatuja tuloksia verrattiin toisiinsa t-testin ja ristiintaulukoinnin avulla. Opiskelijoiden tuottamia vastauksia on kuvattu myös laadullisesti. Liikunnan aineenopettajaopiskelijat oppivat tunne- ja vuorovaikutustaitoja vuorovaikutuskurssin aikana. Mittarissa saatujen kokonaistulosten keskiarvojen ero alku- ja loppumittauksen välillä oli tilastollisesti erittäin merkitsevä sekä naisilla että miehillä. Naisilla taitojen taso oli tilastollisesti merkitsevästi korkeampi kuin miehillä sekä alku- että loppumittauksessa, mutta verrattaessa kurssin aikana tapahtunutta muutosta ei naisten ja miesten välillä havaittu tilastollisesti merkitsevää eroa. Erityisesti opiskelijat kehittivät taitojaan ongelmaan tarttuvan minäviestin käyttämisessä, jossa tulostaan paransi 40, 59 ja 73 % vastaajista riippuen ongelmaan tarttumista mittaavasta tehtävästä. Myönteisten minäviestien käyttämisessä tulostaan paransi 33 % vastaajista ja muiden minäviestien käyttämisessä 39 % vastaajista. Kuuntelun taitojen osalta tulostaan paransi 22 % vastaajista. Vuorovaikutuksen kompastuskivien käyttäminen väheni 18 % mittauskertojen välillä. Toimijuuden antaminen oli erittäin yleistä jo ensimmäisellä mittauskerralla, eikä tutkimus tuonut esille muutoksia sen osalta. Tutkimuksessa käytetty Talvion vuorovaikutustaitomittari tuo uuden työkalun vuorovaikutustaitojen mittaamiseen. Tutkimuksessa saatiin sekä laadullista että määrällistä tietoa siitä, miten liikunnan aineenopettajaopiskelijat toimivat vuorovaikutustilanteissa, ja tätä tietoa voidaan käyttää hyödyksi vuorovaikutustaito-opetuksen kehittämisessä. Mittarin käyttämisestä saadut kokemukset tukevat puolestaan vuorovaikutustaitomittarin kehitystyötä.
dc.format.extent74 sivua
dc.language.isofin
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.othervuorovaikutus
dc.subject.othersosiaaliset taidot
dc.subject.otheropettajankoulutus
dc.titleLiikunnan aineenopettajaopiskelijoiden vuorovaikutustaitojen kehittyminen tunne- ja vuorovaikutuskurssin aikana
dc.typeBooken
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201002051187
dc.type.dcmitypeTexten
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaLiikuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Sport and Health Sciencesen
dc.contributor.laitosLiikuntakasvatuksen laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Sport Sciencesen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineLiikuntapedagogiikkafi
dc.contributor.oppiainePhysical Education Teacher Educationen
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi502
dc.subject.ysovuorovaikutus
dc.subject.ysososiaaliset taidot
dc.subject.ysooppiminen
dc.subject.ysoopiskelijat
dc.subject.ysoopettajankoulutus


Aineistoon kuuluvat tiedostot

Thumbnail

Aineisto kuuluu seuraaviin kokoelmiin

Näytä suppeat kuvailutiedot