Show simple item record

dc.contributor.authorRäisänen, Suvi
dc.date.accessioned2009-06-15T13:32:47Z
dc.date.available2009-06-15T13:32:47Z
dc.date.issued2009
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/20319
dc.description.abstract Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää millaisia representaatioita ja identiteettikategorioita maahanmuuttajille rakennettiin brittiläisen The Daily Telegraph sanomalehden Internet-sivuilla. Aihe oli sovelias tutkimuksen alaiseksi, koska maahanmuuttajan representaatiosta sanomalehdistössä oli vähän tutkimusta. Ilmiötä oli jonkin verran tutkittu suomenkielisissä sanomalehdissä. Tutkimus oli vertaileva ja metodityökaluna käytettiin kriittistä diskurssianalyysia. Tutkimusaineisto koostui kahdesta artikkelista jotka oli julkaistu joulukuussa 2008. Tutkimuksessa vertailtiin Seija Lambergin pro gradussa listattuja kuutta identiteettikategoriaa tässä tutkimuksessa käytetystä aineistosta esiinnousseisiin kategorioihin. Maahanmuuttajarepresentaatioiden vuoksi analyysin alaisena olivat myös artikkeleissa käytetyt substantiivit ja verbivalinnat. Tulokset osoittivat että data sisälsi pääasiallisesti representaatioita maahanmuuttajista jotka olivat viranomaisten pelinappuloita tai työvoimaa Iso-Britannian hallitukselle. Lisäksi artikkeleissa oletettuina identiteetteinä olivat kotoutuja ja kulttuurien yhdistäjä, mutta niitä ei mainittu teksteissä suoraan. Uusina identiteetteinä esiin nousivat maahanmuuttajat jotka olivat joko ansainneet paikkansa brittiläisessä yhteiskunnassa taitojensa vuoksi tai olivat vaarassa menettää mahdollisuutensa huonon käytöksen takia. Maahanmuuttajat pystyivät siis tällaisissa tapauksissa vaikuttamaan jossain määrin tulevaisuuteensa ,vaikka he olivatkin viranomaisten päätösten alaisia eikä heille suotu artikkeleissa suoraa puheenvuoroa. Artikkeleissa oli siis läsnä viranomaisten vallan diskurssi koska artikkelit oli kirjoitettu heidän näkökulmastaan. Voittamisen ja häviämisen diskurssi sekä paikkansa ansaitsemisen diskurssi olivat myös vahvasti mukana uusissa esiin tulleissa identiteettiluokituksissa. Tutkimuksen tulokset osoittavat vallankäytön diskurssin olevan läsnä maahanmuuttajarepresentaatioissa. Tulokset mahdollistavat representaatioiden kriittisen tarkastelun joka voi puolestaan johtaa maahanmuuttajien marginalisoinnin tiedostamiseen ja toimintaan se estämiseksi sekä työskentelyyn uudenlaisten identiteettien luomiseksi.  en
dc.language.isoeng
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.otherimmigrant representationsen
dc.subject.otherCritical discourse analysisen
dc.titleImmigrant representations in two newspaper articles from the Daily Telegraph
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-200906151731
dc.type.dcmitypeTexten
dc.type.ontasotKandidaatintutkielmafi
dc.type.ontasotBachelor's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.laitosKieli- ja viestintätieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Language and Communication Studiesen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineEnglishen
dc.contributor.oppiaineEnglannin kielifi
dc.rights.accesslevelopenAccessen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record