Show simple item record

dc.contributor.authorPaloniemi, Satu
dc.date.accessioned2009-05-08T10:57:45Z
dc.date.available2009-05-08T10:57:45Z
dc.date.issued2009
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/20051
dc.description.abstract Paloniemi, Satu Elina Tietojenkäsittelytieteen kandidaatintutkielma / Paloniemi Satu Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 2008, 44 s. Kandidaatintutkielma Tässä tutkimuksessa selvitettiin, millaisia ongelmia terveydenhuollon työntekijät kohtaavat käyttäessään tietojärjestelmiä työssään, ja millaiset seikat vaikuttavat tietojärjestelmien käyttöön negatiivisesti. Tutkimuksessa käsiteltiin suomalaista terveydenhuoltoa. Tutkimus on toteutettu kirjallisuuskatsauksena. Suomessa tietojärjestelmiä on käytetty terveydenhuollossa 1960-luvulta lähtien. Aluksi tekniikka oli hoitotyölle etäistä, eikä käyttäjiä juuri huomioitu. 1980- luvulta lähtien käyttäjät on otettu mukaan tietojärjestelmien kehittämiseen. Nykyään tietojärjestelmiä käytetään terveydenhuollossa laajalti, ja kehityksen painopisteinä ovat järjestelmien yhteistoiminnallisuus ja tiedonsiirto. Tutkimus osoitti, että tietojärjestelmien käyttöön terveydenhuollossa liittyvät lukuisat ongelmat voidaan luokitella neljäksi pääongelmakentäksi ja niiden osaalueiksi. Tietojärjestelmiin liittyviin ongelmiin kuuluvat käyttäjien ja kehittäjien yhteistyön ongelmat, tietojärjestelmien yhteistoiminnallisuuden puute sekä käytettävyyden heikkoudet. Koulutukseen liittyviä ongelmia ovat puutteet tietoteknisissä perustaidoissa ja työhön liittyvän tietoteknisen koulutuksen ongelmat. Terveydenhuollon piirteisiin ja työpaikkoihin liittyviä ongelmia ovat taloudellisten ja ajallisten resurssien riittämättömyys, terveydenhuollon työn luonteeseen liittyvät ongelmat sekä henkilöstörakenteeseen liittyvät haasteet. Asenteisiin ja käytäntöihin liittyviin ongelmiin lukeutuvat osaamisentunteen heikkous, tietojärjestelmien hyödyllisyyden kyseenalaistaminen ja käyttöhaluttomuus sekä työtapojen mukauttamisen ongelmat. Kaikki löydetyt ongelmat vaikeuttavat tietojärjestelmien tehokasta käyttöä terveysalalla, joskin niiden painoarvo on erilainen sen mukaan, mistä näkökulmasta niitä tarkastellaan. Ongelmat ovat osittain päällekkäisiä, ja vaikuttavat toinen toisiinsa. Jatkotutkimusaiheiksi nousivat kyselytutkimus tai terveydenhuollon ammattilaisten haastattelu aiheesta, sekä tietojärjestelmien tehokkaan käytön edellytyksistä. Myös henkilöstön tietoteknisten taitojen kartoituksia lienee syytä tehdä jatkossakin.      en
dc.language.isofin
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.othertietojärjestelmien kehitysen
dc.subject.othertietojärjestelmien historiaen
dc.subject.otherkäytön ongelmaten
dc.subject.otherkäyttäjäten
dc.subject.othersähköinen potilaskertomusen
dc.subject.othertietotekniikkaen
dc.subject.othertietojärjestelmäen
dc.subject.otherterveydenhuoltoen
dc.titleTietojärjestelmien käytön ongelmia suomalaisessa terveydenhuollon työssä
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-200905081555
dc.type.dcmitypeTexten
dc.type.ontasotKandidaatintutkielmafi
dc.type.ontasotBachelor's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaInformaatioteknologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Information Technologyen
dc.contributor.laitosInformaatioteknologiafi
dc.contributor.laitosInformation Technologyen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineTietojärjestelmätiedefi
dc.contributor.oppiaineInformation Systems Scienceen
dc.rights.accesslevelopenAccessfi


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record