Näytä suppeat kuvailutiedot

dc.contributor.authorHerranen, Sonja
dc.date.accessioned2009-03-16T06:18:50Z
dc.date.available2009-03-16T06:18:50Z
dc.date.issued2005
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/19652
dc.description.abstractTässä tutkielmassa kartoitetaan asiakkuudenhallinta- eli CRM järjestelmän käyttöönottoon liittyviä ongelmia kirjallisuuskatsauksena. Tutkimuksessa kar-toitetaan aluksi CRM käsite, asiakkuudenhallinnan taustoja sekä kuinka tieto-järjestelmät liittyvät asiakkuudenhallintaan. Lisäksi tutkielmassa kartoitetaan CRM järjestelmän käyttöönottoon liittyviä ongelmakohtia. Tutkimuksen aihepiiri liittyy olennaisesti yrityksen johtamiseen liittyviin seik-koihin, asiakkuuksienhallintaan, tietojärjestelmiin sekä niiden projekteihin. Ai-he on kiinnostava, sillä tutkimuksen kohteena olevalla tietojärjestelmällä usko-taan olevan merkittäviä hyötyjä yrityksen liiketoiminnalle. Tulokset järjestel-män käyttöönotoista ovat kuitenkin toisistaan poikkeavia; Osa yrityksistä on onnistunut järjestelmän avulla kasvattamaan kannattavuuttaan ja asiakastyyty-väisyyttään. Enemmistö CRM:n käyttöönotoista on kuitenkin epäonnistunut. Tutkimuksen keskeisin tulos oli, ettei voida määritellä yksittäistä tekijää, joka aiheuttaisi käyttöönoton epäonnistumisen, vaan useampi syy vaikutti tilantee-seen. Tutkimuksen tuloksia voidaan hyödyntää esimerkiksi yrityksessä, jossa pohditaan CRM järjestelmään siirtymistä. en
dc.language.isofin
dc.subject.otherCRMen
dc.subject.otherCustomer relationship managementen
dc.subject.otherasiakkuudenhallintafi
dc.subject.othertietojärjestelmätfi
dc.subject.otherkäyttöönottofi
dc.titleCRM -järjestelmien käyttöönottoon liittyvät haasteet
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-200903131121
dc.type.dcmitypeTexten
dc.type.ontasotKandidaatintutkielmafi
dc.type.ontasotBachelor's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaInformaatioteknologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Information Technologyen
dc.contributor.laitosInformaatioteknologiafi
dc.contributor.laitosInformation Technologyen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineTietojärjestelmätiedefi
dc.contributor.oppiaineInformation Systems Scienceen
dc.rights.accesslevelrestrictedAccessfi
dc.rights.accessrightsThis material has a restricted access due to copyright reasons.en
dc.rights.accessrightsLuettavissa tekijänoikeudellisista syistä vain Jyväskylän yliopiston Tietojenkäsittelytieteiden laitoksella.fi


Aineistoon kuuluvat tiedostot

Thumbnail

Aineisto kuuluu seuraaviin kokoelmiin

Näytä suppeat kuvailutiedot