Show simple item record

dc.contributor.authorSuominen, Tuuli
dc.date.accessioned2008-06-25T12:02:08Z
dc.date.available2008-06-25T12:02:08Z
dc.date.issued2008
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1062429
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/18646
dc.description.abstractSuominen, Tuuli 2008. Voima-nopeusharjoittelun vaikutus 40–85-vuotiaiden pikajuoksijoiden sääriluun mineraalimäärään, -tiheyteen ja geometrisiin ominaisuuksiin. Liikuntafysiologian pro gradu -tutkielma. Liikuntabiologian laitos, Jyväskylän yliopisto, 91 s. Intensiivisen voima- ja iskutyyppisen harjoittelun on todettu olevan tehokas tapa lisätä luumassaa ja parantaa luun geometrisia ominaisuuksia nuoruusiässä sekä mahdollisesti myös aikuisiässä. Iäkkäille tehdyistä tutkimuksista suurin osa on tehty naisille ja tutkimusten painopiste on ollut väestöryhmässä, jossa fyysinen aktiivisuus ja luuntiheyden lähtötasot ovat olleet alhaiset. Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää 20 viikon progressiivisen voima- ja nopeusharjoittelun vaikutusta pitkään harjoitelleiden veteraanipikajuoksijamiesten sääriluun tiheyteen sekä luun rakenteellisiin ja mekaanisiin ominaisuuksiin. Tutkimukseen osallistui 72 (40–85 v) aktiivisesti harjoittelevaa ja kilpailevaa pikajuoksijamiestä, joilla oli monivuotinen harjoittelutausta. Koehenkilöt satunnaistettiin kahteen ryhmään. Koeryhmä (n=40) osallistui 20 viikon jaksotettuun, progressiiviseen voima- ja nopeusharjoitteluohjelmaan, jossa yhdistettiin pikajuoksun lajiharjoitteita maksimaaliseen ja räjähtävään voimaharjoitteluun. Kontrolliryhmä (n=32) jatkoi omaa tavanomaista harjoitteluaan. Luustomittaukset tehtiin perifeerisellä kvantitatiivisella tietokonetomografialla (pQCT) sääriluun varresta ja distaaliosasta tutkimuksen alussa sekä harjoittelujakson jälkeen, kuuden kuukauden päästä alkumittauksista. Sääriluun distaaliosasta analysoitiin mineraalimäärä (BMC), volumetrinen tiheys (vBMD), poikkipinta-ala (CSATOT), hohkaluun tiheys (vBMDT) ja poikkipinta- ala (CSAT) sekä puristuslujuuden indeksi (BSICompr). Sääriluun varresta analysoitiin BMC, vBMD, CSATOT, korteksin mineraalitiheys (vBMDC), poikkipinta-ala CSAC ja paksuus (ThC) sekä tiheyspainotteiset jäyhyysmomentit (Imax, Imin ja Ipolar), pinta-alamomentit (ImaxA, IminA ja IpolarA) ja luun polaarinen massajakauma. Luuanalyysit tehtiin Jyväskylän yliopistossa kehitetyllä Geanie 2.1. ohjelmalla (Commit Ltd, Espoo, Suomi). Harjoittelun vaikutusta testattiin toistettujen mittausten varianssianalyysillä (ANOVA). Koe- ja kontrolliryhmien välisiä prosentuaalisia muutoseroja testattiin ikäryhmittäin (40–64-vuotiaat, 65–85-vuotiaat) riippumattomien muuttujien t-testillä. Harjoittelun vaikutusta testattiin myös tehokkuusanalyysin avulla, jolloin koeryhmään valittiin vain yli 70 % harjoitusohjelman harjoituksista tehneet. Sääriluun distaaliosan luumuuttujissa ei tapahtunut merkitseviä muutoksia. Sääriluun varren korteksin paksuus lisääntyi merkitsevästi (p=0.008). Korteksin paksuuden keskimääräinen muutos kontrolliryhmään verrattuna oli koko koeryhmällä 2.0 % (p=0.007) ja vanhemmalla ikäryhmällä 2.8 % (p=0.008). Sääriluun varren pinta-alamomentti (IminA) lisääntyi koko koeryhmällä 1.9 % (p=0.034) ja nuoremmalla ikäryhmällä 2.8 % (p=0.031) kontrolliryhmään nähden. Tehokkuusanalyysin mukaan sääriluun varren vBMD (p=0.023) ja vBMDC (p=0.034) alenivat kun taas BMC (p=0.024), CSATOT (p=0.015), CSAC (p=0.011), CTh (p=0.014) ja IminA (p=0.024) kasvoivat. Kontrolliryhmään nähden vBMD laski 1.0 % (p=0.026) ja vBMDC 0.8 % (p=0.037) kun taas BMC kasvoi 0.7 % (p=0.020), CSATOT 1.6 % (p=0.011), CSAC 1.7 % (p=0.008), CTh 2.5 % (p=0.015) Imin 1.7 % (p=0.034), IminA 3.0 % (p=0.010) ja IpolA 2.0 % (p=0.035). Polaarisen massajakauman mukaan luumassa lisääntyi erityisesti anteromediaalisella alueella (p=0.047). Tutkimuksen tulokset viittaavat siihen että intensiivisellä voima- ja nopeusharjoittelulla voidaan parantaa myös aikaisemmin harjoitelleiden, ikääntyvien urheilijoiden sääriluun varren geometrisia ominaisuuksia ja luun lujuutta.fi
dc.format.extent91 sivua
dc.language.isofin
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.titleVoima- ja nopeusharjoittelun vaikutus 40-85-vuotiaiden pikajuoksijoiden sääriluun mineraalimäärään, -tiheyteen ja geometrisiin ominaisuuksiin
dc.typeBooken
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-200806135455
dc.type.dcmitypeTexten
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaLiikuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Sport and Health Sciencesen
dc.contributor.laitosLiikuntabiologian laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Biology of Physical Activityen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineLiikuntafysiologiafi
dc.contributor.oppiaineExercise Physiologyen
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi5011
dc.subject.ysovoimaharjoittelu
dc.subject.ysopikajuoksu
dc.subject.ysoveteraaniurheilu
dc.subject.ysoluusto
dc.subject.ysoikääntyminen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record