Maskuliinisen identiteetin rakentuminen Karl Ove Knausgårdin omaelämäkerrassa

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Seppänen, Sami
dc.date.accessioned 2013-10-06T12:09:43Z
dc.date.available 2013-10-06T12:09:43Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1284158
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/42290
dc.description.abstract Tämä pro gradu -tutkielma käsittelee maskuliinisen identiteetin luomisen prosessia. Aineistona on norjalaisen kirjailijan, Karl Ove Knausgårdin omaelämäkerran kaksi ensimmäistä suomennettua osaa. Käsittelen aineiston kautta hegemonisten ja alistettujen maskuliinisuuksien rakentumisen dynamiikkaa mieheyden, isyyden, kirjailijan ammatin ja puolisona olemisen näkökulmista. Olen jakanut maskuliinisuuden representaatiot aineiston esittelyssä neljään hallitsevaan eri teemaan sen mukaisesti, miten ne ovat aineistossa tihentyneet erilaisiksi identiteettikertomuksiksi. Nämä teemat ovat kasvutarina isän varjosta kirjailijaksi, löytöretki omaan isyyteen, hegemonisen maskuliinisuuden rajankäyntiä ja parisuhde yhtenä miehuuden näyttämöistä. Tutkimusmenetelmäni on narratiivinen ja tutkielman teoreettisena viitekehyksenä on narratiivinen identiteetti. Sen mukaisesti näen identiteetin kulttuurin mukana muuttuvana prosessina ja maskuliinisuuden tämän prosessin osana, yhtenä identiteetin ulottuvuutena johon tutkielmassani keskityn. Keskeiselle sijalle aineiston ollessa tekstuaalisessa muodossa nousee elämisen ja tekstin välinen suhde. Kertomus on kertojan ja lukijan välissä. Yhdistän kertomuksen kolmea näkökulmaa, kirjoittamista, tekstiä ja lukemista yhdeksi teoriaksi. Analysoin aineistoa ja teen siitä tulkintoja tästä viitekehyksestä. Pro gradu –tutkielman tutkimusote on laadullinen ja tavoittelen sillä ymmärrystä maskuliinisen hegemonian miehuutta rakentavista ja toisaalta sen miehisyyden moninaisuutta rajaavista tekijöistä. Miehisyyden moninaisuus edistää selviytymistä postmodernissa maailmassa joten myös selviytymisstrategiat ovat kiinnostukseni kohteena aineistoa analysoitaessa. Tutkimustulokset puoltavat kirjoittamisen ja puhumisen merkitystä identiteetin rakennustyössä. Itsensä näkyväksi tekeminen tätä kautta näyttäytyy mahdollisuutena rakentaa moninaista miehuutta. fi
dc.format.extent 1 verkkoaineisto.
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other Knausgård, Karl Ove
dc.title Maskuliinisen identiteetin rakentuminen Karl Ove Knausgårdin omaelämäkerrassa
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201310062424
dc.subject.ysa maskuliinisuus
dc.subject.ysa miestutkimus
dc.subject.ysa identiteetti
dc.subject.ysa narratiivisuus
dc.subject.ysa muistelmat
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.contributor.tiedekunta yhteiskuntatieteellinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Social Sciences en
dc.contributor.laitos yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Social Sciences and Philosophy en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine sosiaalityö fi
dc.contributor.oppiaine Social Work en
dc.date.updated 2013-10-06T12:09:44Z

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record