Elämän Don Quijotet : kokemuksia työikäisenä muistisairauteen sairastumisesta

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Lampela, Maarit
dc.date.accessioned 2013-02-14T06:01:58Z
dc.date.available 2013-02-14T06:01:58Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1253114
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/40939
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201302141217 en
dc.description.abstract Tutkimukseni kuvaa työikäisenä etenevään muistisairauteen sairastuneiden ihmisten elä-mää. Tutkimukseni tavoitteena on tuottaa tietoa työikäisenä muistisairauteen sairastunei-den ihmisten arjesta sekä määrittää sairastuneiden sosiaalisen kuntoutuksen elementtejä. Tutkimuksen päämääränä on nostaa esille sairastuneiden oma ääni ja kokemuksellinen asiantuntijuus. Tutkimuksen metodologisena lähestymistapana on narratiivisuus. Aineiston keruumene-telmänä käytetään narratiivista haastattelua. Haastatteluihin osallistuu viisi Alzheimerin tautiin sairastunutta ihmistä. Tutkimuksen analyysimenetelmänä käytän tarinoiden eli nar-ratiivien analyysia. Analyysin perusteella sairastuminen muistisairauteen on prosessi, joka muodostaa kokonaisuuden tarinoissa: elämä muutoksessa, elämän uudelleen rakentaminen ja elämä sairauden kanssa. Tutkimustulosten perusteella sairaudella on merkitystä heidän elämässään. Alzheimerin tauti vaikuttaa omaan itseen, sosiaaliseen verkostoon sekä palveluiden ja tuen tarpeeseen. Sairauden vaikutukset näkyvät erilaisina haasteina oman näköisen elämän jatkumiselle sairastuneiden tarinoissa. Merkittävää on tulosten valossa sairastuneiden ihmisten vahva halu jatkaa omannäköistä, normaalia elämää ja arkea muistisairauden kanssa. Tarinoiden johtopäätöksissä kuvaan sitä vahvaa jännitettä, mikä syntyy riippuvuuden ja itsenäisyyden välille sairastuneiden ihmisten tarinoissa. Oman itsenäisyyden säilyttäminen sairaudesta huolimatta on tärkeää. Tätä itsenäisyyttä tukee henkilökohtaisen ja sosiaalisen identiteetin vahvistaminen sairauden kaikissa vaiheissa. Henkilökohtaista identiteettiä tu-kee tiedon saaminen ja neuvonta, arjen aktiviteetit ja omanikäisille suunnatut, räätälöidyt palvelut koko sairausprosessin ajan. Sosiaalista identiteettiä tukee vahva sosiaalinen ver-kosto ja siltä saatu psykososiaalinen tuki. Sosiaaliseen verkostoon kuuluvat omaiset ja lä-heiset, ammattilaiset sekä vertaiset. Vertaistuki nousee vahvaksi tuen antajaksi tulosten perusteella. Ammattilaisten ja vertaisten antama tuki eivät ole toisiaan poissulkevia tuen muotoja vaan ne ovat sosiaalisen kuntoutuksen kokonaisuudessa toisiaan tukevia element-tejä. Sosiaalinen kuntoutus on osa Alzheimerin tautiin sairastuneiden kokonaisvaltaista kuntoutusta. Tämä tukee mahdollisuutta jatkaa omannäköistä elämää sairaudesta huolimat-ta. fi
dc.format.extent 60 sivua
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other työikäinen muistisairas
dc.subject.other muistisairaus
dc.title Elämän Don Quijotet : kokemuksia työikäisenä muistisairauteen sairastumisesta
dc.title.alternative Kokemuksia työikäisenä muistisairauteen sairastumisesta
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201302141217
dc.subject.ysa Alzheimerin tauti
dc.subject.ysa muistisairaudet
dc.subject.ysa työikäiset
dc.subject.ysa narratiivisuus
dc.subject.ysa vertaistuki
dc.subject.ysa sosiaalinen kuntoutus
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.contributor.tiedekunta yhteiskuntatieteellinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Social Sciences en
dc.contributor.laitos yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Social Sciences and Philosophy en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine sosiaalityö fi
dc.contributor.oppiaine Social Work en
dc.date.updated 2013-02-14T06:01:58Z

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record