Tuotehuhujen vaikutus innovaation omaksumiseen

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Reivinen, Tuomas
dc.date.accessioned 2012-12-05T08:00:26Z
dc.date.available 2012-12-05T08:00:26Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1239679
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/40532
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201212053301 en
dc.description.abstract Tässä tutkimuksessa tarkastellaan tuotehuhuja, eli markkinoilla liikkuvia epävirallisia tietoja tulevista uusista tuotteista, joita niiden valmistaja ei ole virallisesti vahvistanut. Aihetta tarkastellaan innovaation diffuusiota ja innovaation omaksumista käsittelevässä teoreettisessa viitekehyksessä. Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, aikaistavatko tuotehuhut innovaation omaksumista ja minkälaisia vaikutuksia tuotehuhuilla on kuluttajien käyttäytymiseen. Tutkijan oletuksena on, että tuotehuhujen avulla kuluttajat kuulevat uusista innovatiivisista ominaisuuksista jo hyvissä ajoin ennen tuotteen virallista julkistamista, jolloin he voivat alkaa pohtia niiden merkitystä itsellensä. Innovaation omaksuminen, eli niiden käyttöönottoon päätyminen vie kuluttajilta usein pitkän ajan, koska ne sisältävät uusia ominaisuuksia, joita kuluttajan täytyy opetella ja sisäistää varmistuakseen käyttöönoton eduista suhteessa sen haittoihin. Empiirinen tutkimusaineisto kerättiin strukturoidun kyselylomakkeen avulla, johon vastasi 240 tietotekniikkayhtiö Applen valmistamien tietokoneiden kuluttajaa. Havaintoyksiköiden tuoteryhmäkohtainen innovatiivisuudenaste (Domain-Specific Innovativeness, DSI) mitataan Goldsmith ja Hofacker (1991) rakentamalla mittarilla ja tuotehuhujen seuraamisaktiivisuus (TSA) mitataan tutkijan itse valmistamalla mittarilla. TSA:n vaikutusta DSI:hin, eli omaksumisherkkyyteen tarkastellaan regressioanalyysillä. Lisäksi kartoitetaan, millaisia erilaisia vaikutuksia tuotehuhuilla on kuluttajiin aikaisempien teorioiden mukaan asetettujen hypoteesien perusteella ja analysoimalla niiden mukaisten väittämien havaintoarvojen jakaumia. Tutkimuksessa esitetään, että tuotehuhuja voidaan käyttää uudenlaisena innovaatioiden ennakkomarkkinoinnin keinona. Tuloksien mukaan kuluttajat seuraavat aktiivisesti tuotehuhuja ja aloittavat innovaation omaksumisen niistä saamansa tiedon avulla jo ennen tuotteen virallista julkistamista. Tuotehuhuja aktiivisesti seuraavat kuluttajat myös omaksuvat vastaavan tuoteryhmän innovaatioita nopeammin kuin muut. Tuotehuhujen tarkoituksenmukainen vuotaminen markkinoille nähdään kustannustehokkaana keinona innovaation tunnettuuden parantamiseksi ja myyntiajan lyhentämiseksi. fi
dc.format.extent 83 sivua
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other ennakkomarkkinointi
dc.title Tuotehuhujen vaikutus innovaation omaksumiseen
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201212053301
dc.subject.ysa tuotteet
dc.subject.ysa innovaatiot
dc.subject.ysa omaksuminen
dc.subject.ysa kuluttajat
dc.subject.ysa markkinointi
dc.subject.ysa viraalimarkkinointi
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.contributor.tiedekunta kauppakorkeakoulu fi
dc.contributor.tiedekunta School of Business and Economics en
dc.contributor.laitos taloustieteet fi
dc.contributor.laitos Business and Economics en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine markkinointi fi
dc.contributor.oppiaine Marketing en
dc.date.updated 2012-12-05T08:00:26Z

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record