Menneisyyden haamuja ja vihreitä kiristäjiä : yritysten yhteiskuntavastuun diskurssit talouslehdissä 2001-2005

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Ahokas, Teemu-Ville
dc.date.accessioned 2012-11-09T11:35:36Z
dc.date.available 2012-11-09T11:35:36Z
dc.date.issued 2006
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1234309
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/40223
dc.description.abstract Tutkimuksessa tarkastellaan, kuinka yritysten yhteiskuntavastuuta käsitellään kahdessa talouslehdessä vuosina 2001–2005. Aineistona tutkimuksessa on kyseisten lehtien yritysten yhteiskuntavastuuta käsittelevät artikkelit, joita on 71 kappaletta. Kiinnostuksena on yritysten yhteiskuntavastuun määritteleminen ja asenteet yhteiskuntavastuuta kohtaan. Metodina tutkimuksessa on diskurssianalyysi. Teoreettisesti tutkimus kiinnittyy 1990- luvulla ja 2000-luvun alussa käytyyn keskusteluun suomalaisen yhteiskunnan muutoksesta, hyvinvointivaltion kriisistä, yritysten uusista sijoittajavetoisista toimintamalleista sekä talouden yhä suuremmasta roolista yhteiskuntapoliittisessa päätöksenteossa. Keskustelussa on havaittavissa taloudellisten perustelujen ja talouden retoriikan voimakas esiin nousu yhteiskuntapolitiikan oikeuttajana. ”Talouden realiteeteista” on tullut ikään kuin normi, jonka mukaan yhteiskuntapolitiikkaa toteutetaan. Tasa-arvo ja oikeudenmukaisuus ovat hävinneet taistelun talouden retoriikkaa vastaan. Talouselämän eliitin ja yritysten valta yhteiskuntapoliittisessa päätöksenteossa vahvistui 1990-luvuna aikana. Tämä tapahtui universaalin sosiaali- ja yhteiskuntapolitiikan kustannuksella, sillä yhteiskuntapolitiikkaa ryhdyttiin tekemään yhä enemmän talouden ”realiteettien” ehdoilla. Samalla Suomeen rantautui uusi sijoittajavetoinen yritysten toimintamalli ja yritysten toiminta muuttui yhä enemmän sijoittajavetoisemmaksi. Tässä tilanteessa yritysten ja yhteiskunnan suhde on tullut uudelleen määriteltäväksi, ja yritysten yhteiskuntavastuu on noussut tuon määrittelykamppailun yhdeksi välineeksi. Tutkimuksessa on nostettu esiin neljä diskurssia: menneen maailman diskurssi, uhkan diskurssi, retoriikka-diskurssi sekä mahdollisuuden diskurssi. Diskursseille yhteistä on, että ne pyrkivät määrittelemään globaalin talouden "realiteetit" tärkeimmiksi ja järkeviksi toiminnan oikeuttajiksi. Näin ollen yritysten yhteiskuntavastuu näyttäytyy utopistisena ja globaaliin talouteen sopimattomana toimintamallina, jonka kannattajat voidaan leimata talouden "tosiasioita ymmärtämättömiksi” ja näin ollen talouden valta-asema yhteiskuntapoliittisen päätöksenteon oikeuttavana normina uusintaa itseään. Silloin kun yritysten yhteiskuntavastuuta ei le imata utopistiseksi, niin yhteiskuntavastuusta keskustellaan mahdollisuutena voiton tekemiseen. Yhteiskuntavastuun sosiaalisesti tai kulttuurisesti latautuneet perustelut jäävät aineistossa talouden realiteettien varjoon. Tutkimuksen keskeisenä huomiona on, että talouden toimijat pyrkivät legitimoimaan oman uusliberalistisen toimintamallinsa tuomalla yritysten toiminnan esiin vaihtoehdottomana ja ainoana ”oikeana” mallina, jonka avulla on mahdollista selviytyä globaalissa kilpailutaloudessa. Yritysten yhteiskuntavastuu näyttäytyy vanhanaikaisena ja uuteen talouteen sopimattomana. Samalla yritysten yhteiskuntavastuun vaatijat pyritään marginalisoimaan joukoksi, joka ei ymmärrä talouden ”realiteetteja” ja yhteiskunnan parasta. fi
dc.format.extent 114 sivua
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other kilpailuyhteiskunta
dc.title Menneisyyden haamuja ja vihreitä kiristäjiä : yritysten yhteiskuntavastuun diskurssit talouslehdissä 2001-2005
dc.title.alternative Yritysten yhteiskuntavastuun diskurssit talouslehdissä 2001-2005
dc.type Book en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201211092908
dc.subject.ysa hyvinvointivaltio
dc.subject.ysa uusliberalismi
dc.subject.ysa valta
dc.subject.ysa yhteiskuntavastuu
dc.subject.ysa yritykset
dc.subject.ysa talouslehdet
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.contributor.tiedekunta yhteiskuntatieteellinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Social Sciences en
dc.contributor.laitos yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Social Sciences and Philosophy en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine yhteiskuntapolitiikka fi
dc.contributor.oppiaine Social Policy en
dc.subject.method Diskurssianalyysi
dc.date.updated 2012-11-09T11:35:36Z

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record