Viestintäfunktiot johtoryhmän kokouksissa

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Häkkilä, Hanna
dc.date.accessioned 2012-10-16T13:34:06Z
dc.date.available 2012-10-16T13:34:06Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1232635
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201210162691 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/40001
dc.description.abstract Tämä pro gradu -työ tarkastelee erään suomalaisen sairaanhoitopiirin johtoryhmän kokouksia ja kokouksissa tapahtuvaa vuorovaikutusta. Tutkimuksen tavoitteena oli kuvailla ja ymmärtää, minkälaisia viestintäfunktioita vuorovaikutus toteuttaa johtoryhmän kokouksissa. Johtoryhmän vuorovaikutusta havainnoitiin kolmen kokouksen ajan. Tutkimuksen aineisto koostui johtoryhmän kokouksista tehdyistä DVD-tallenteista sekä niistä tehdyistä litteroinneista. Tutkimus toteutettiin vuorovaikutusanalyysina, jossa yhdistyy sekä määrälliselle että laadulliselle tutkimukselle tunnusomaisia piirteitä. Tutkimuksessa sovellettiin vuorovaikutusprosessien analyysimenetelmää, Interaction process analysis (IPA) (Bales, 1951). Vuorovaikutusanalyysissa johtoryhmän jäsenten osallistumista havainnoitiin ja luokiteltiin kategorioihin sen mukaisesti, minkälaisia tehtävätason ja sosioemotionaalisen tason viestintäfunktioita vuorovaikutuksessa ilmeni. Analyysiyksiköksi valittiin lausuma. Vuorovaikutusanalyysi eteni abduktiivisen tutkimusstrategian mukaisesti: IPA-menetelmän mukaiset luokittelukategoriat toimivat analyysin lähtökohtana, mutta myös uusia kategorioita luotiin tarvittaessa. Vuorovaikutusanalyysissa tarkasteltiin myös sitä, minkälaisia puheenaiheita eli topiikkeja kokouksissa ilmeni. Johtoryhmän vuorovaikutuksesta 90 % toteuttaa tämän tutkimuksen perusteella tehtävätason funktioita, ja 10 % sosioemotionaalisen tason funktioita. Selvästi eniten ilmeni tiedon jakamista sekä mielipiteiden ja arvioiden esittämistä. Vuorovaikutuksen voidaan katsoa kokouksissa olevan tehtäväkeskeistä, raportoinnin kaltaista sekä sosioemotionaalisella tasolla ryhmän toimintaa tukevaa. Tutkimuksen tulokset herättävät kysymyksen siitä, edistääkö ryhmän vuorovaikutus ryhmän tavoitteiden saavuttamista. Kun johtoryhmä toimii tiedon jakamisen ja raportoinnin areenana, saatetaan helposti sivuuttaa ne mahdollisuudet, joita ryhmässä olisi analyyttiseen keskusteluun ja ongelmanratkaisuun. Tutkimusmenetelmien osalta tämä työ antoi viitteitä siitä, että IPA-menetelmä on jossain määrin liian karkea analyysimenetelmä tutkimuksen kohteena olleen johtoryhmän tarkasteluun. Analyysin kattavuuden vuoksi katsottiin tärkeäksi, että myös vuorovaikutuksen topiikit otetaan analyysissa huomioon viestintäfunktioiden ohella, vaikka alun perin IPA-menetelmä keskittyy ainoastaan viestintäfunktioiden tarkasteluun. Lisäksi huomionarvoista on, että kaksi uutta luokittelukategoriaa luotiin analyysin aikana. Nämä kategoriat ovat positiivisen arvion esittäminen sekä kriittisen arvion esittäminen.
dc.format.extent 73 sivua
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other viestintäfunktiot
dc.title Viestintäfunktiot johtoryhmän kokouksissa
dc.type Book en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201210162691
dc.subject.ysa johtoryhmät
dc.subject.ysa puheviestintä
dc.subject.ysa ryhmäviestintä
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master’s thesis en
dc.contributor.tiedekunta humanistinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Humanities en
dc.contributor.laitos viestintätieteiden laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Communication en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine puheviestintä fi
dc.contributor.oppiaine Speech Communication en
dc.date.updated 2012-10-16T13:34:06Z

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record