Teknologia liikkumisen vauhdittajana vai koristeena? : sykemittarin käytön merkitykset sykemittarin käyttäjille

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Ajanko, Mirja
dc.date.accessioned 2012-10-11T11:42:07Z
dc.date.available 2012-10-11T11:42:07Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1232286
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/39962
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201210112659 en
dc.description.abstract JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Liikuntatieteiden laitos/ liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta AJANKO, MIRJA: Teknologia liikkumisen vauhdittajana vai koristeena? – sykemittarin käytön merkitykset sykemittarin käyttäjille Pro gradu -tutkielma, 103 sivua Liikunnan yhteiskuntatieteet 2012 Teknologiasta on tullut kiinteä osa arkeamme. Teknologian kulutuksen ja terveiden elämäntapojen korostumisen seurauksena teknologia on löytänyt tiensä myös liikunnan ja urheilun laajalle kentälle. Liikuntateknologian merkityksistä, käyttötavoista, motiiveista ja niiden vaiku¬tuksista ihmisten liikuntatottumuksiin ja elintapoihin tiedetään kuitenkin vasta melko vähän. Sosiologisessa tutkimuksessa ollaan kiinnostuneita yhteiskunnan ja sosiaalisen ympäristön vaikutuksesta yksilön käyttäytymiseen. Tutkimustehtäväni on selvittää, mitä merkityksiä sykemittarin käyttäjät antavat sykemit-tarin käytölle ja miten sosiaalinen kontrolli eri muodoissaan vaikuttaa heidän käyttäy-tymiseensä. Alaongelmien avulla selvitetään liikuntasuhteen käsitettä hyödyntäen, miten yhtäältä elämäntyyli ja toisaalta terveyshakuisuus vaikuttavat sykemittarin käytön merkityksenantoon. Fenomenologisen tutkimuksen aineisto kerättiin teemahaastatteluil-la. Haastatateltavina oli 9 naista, jotka käyttivät tai olivat käyttäneet sykemittaria. Haas-tattelujen teemat käsittelivät henkilön liikuntasuhdetta, sykemittarin käyttöä yleisesti, elämäntyyliä sekä terveysnäkökulmaa. Tämän tutkimuksen tuloksena löydettyjä sykemittarin käytölle annettuja merkityksiä leimaavat terveyden ja tehokkuuden erilaiset variaatiot ja painotuserot: terveyden edis-täminen, terveyden edistymisen mittaaminen ja seuraaminen, tehokkuus, epävarmuuden poistaminen, oikeanlainen suoritus, liikunnallisuudesta viestiminen, todiste tehdystä liikuntasuorituksesta sekä asiantuntijan korvaaja. Ihmisillä on tarve poistaa elämästään epävarmuutta, mikä tässä yhteydessä tarkoittaa yksilön tarvetta tietää, että edistää omaa terveyttään oikein. Ihmisten epävarmuuden hyödyntäminen osataan markkinataloudessa, mikä näkyy yritysten tehokkaassa markkinointiviestinnässä. Sosiaalisen kontrollin käsite on melko abstrakti ja kuin huomaamatta muokkaa ihmisten päivittäistä päätöksentekoa. Yhteiskunnalliset arvot ja mielipiteiden ilmasto vaikuttavat väistämättä kuluttajan tekemiin valintoihin liikuntateknologian käytön suhteen. Voidaan ajatella, että on olemassa piste, jossa medikalisaatioon yhteydessä oleva terveysvalistus ja erottautumiseen pyrkivä elämäntyyli kohtaavat. Koska media on osaltaan luonut ter-veellisistä elämäntavoista trendikästä ja menestyville henkilöille kuuluvaa, on siitä tullut myös elämäntyyli, jota tavoitellaan aktiivisesti. Näin normittava terveysvalistus ja elämäntyyli limittyvät. Kansanterveydellisestä näkökulmasta katsottuna lisääntyvä ter-veyskansalaisten määrä on positiivinen asia. Olkoon se hyväksi myös Suomen kansan terveydelle!
dc.format.extent 103 sivua
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other liikuntateknologia
dc.subject.other sykemittari
dc.subject.other sosiaalinen kontrolli
dc.subject.other liikuntasuhde
dc.subject.other elämäntyyli
dc.subject.other medikalisaatio
dc.title Teknologia liikkumisen vauhdittajana vai koristeena? : sykemittarin käytön merkitykset sykemittarin käyttäjille
dc.type Book en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201210112659
dc.subject.ysa liikuntateknologia
dc.subject.ysa liikuntakulttuuri
dc.subject.ysa terveyden edistäminen
dc.subject.ysa sykemittarit
dc.subject.ysa sosiaalinen kontrolli
dc.subject.ysa liikunta
dc.subject.ysa elämäntapa
dc.subject.ysa medikalisaatio
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.contributor.tiedekunta liikuntatieteellinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Sport and Health Sciences en
dc.contributor.laitos liikuntakasvatuksen laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Sport Sciences en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine liikunnan yhteiskuntatieteet fi
dc.contributor.oppiaine Social Sciences of Sport en
jyx.includeIn.OAI true
dc.date.updated 2012-10-11T11:42:07Z

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record