Työyhteisöliikunta 2010 : työyhteisöliikunnan haasteet ja mahdollisuudet systeemiteoreettisen tarkastelun valossa

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Pohjola, Sanna
dc.date.accessioned 2012-10-10T05:41:25Z
dc.date.available 2012-10-10T05:41:25Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1232100
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201210102639 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/39940
dc.description.abstract Tämä tutkimus on osa Työyhteisöliikunta 2010 -hanketta, jonka tavoitteena on ollut koota ja jakaa tietoa erilaisista tavoista saada työyhteisöt ja niiden jäsenet liikkumaan. Työyhteisöliikunta määritellään tutkimuksessa strategisesti työhyvinvointiin liitetyksi toiminnaksi, jonka tavoitteena on paitsi työntekijöiden työkyvyn ja hyvinvoinnin edistäminen niin myös terveytensä kannalta riittämättömästi liikkuvien kannustaminen liikunnan pariin. Työyhteisöliikunta voi olla niin työmatkaliikuntaa, työyhteisön yhteisiä liikunta-aktiviteetteja kuin työntekijän omaehtoista liikkumista, mutta joka ajallisesti tapahtuu joko työajalla tai työpäivään välittömästi niveltyen. Tutkimustehtävänä oli selvittää, mitkä ovat työyhteisöliikunnan haasteet ja mahdollisuudet, kun tavoitteena on kahdeksan pilottityöyhteisön kokemusten avulla löytää sellaisia työyhteisöliikunnan hyviä käytäntöjä tai keskeisimpiä tekijöitä, joiden avulla saadaan terveytensä kannalta liian vähän liikkuvat osallistumaan työyhteisöliikuntaan ja sitä kautta omaksumaan liikunnallisesti aktiivinen elämäntapa. Tutkimuksen teoreettisena viitekehyksenä toimii Niklas Luhmannin systeemiteoria, ja tutkimuksen aineisto koostuu kahdeksasta pilottityöyhteisön yhteyshenkilön haastattelusta. Haastattelut toteutettiin teemahaastatteluina, joissa systeemiteoriaa mukaillen yhteiskunnan eri osajärjestelmät (talous, politiikka, tiede, kasvatus ja uskonto) muodostavat teemaalueet. Aineiston analyysissa käytettiin teoriasidonnaista sisällönanalyysia. Tutkimuksessa työyhteisöliikunnan keskeisimmiksi tekijöiksi nousi neljä osa-aluetta: yhteistyö, johdon rooli, asiantuntijuus ja motivointi. Yksinkertaisimmillaan työyhteisöliikuntaa suunnitellessa tulee siten määritellä seuraavat asiat: kenellä on päävastuu toiminnan organisoinnista, mitkä ovat toiminnan keskeisimmät tavoitteet, minkälaista osaamista löytyy omasta organisaatiosta sekä mikä on työyhteisöliikunnan keskeinen kohderyhmä ja mitkä ovat käytettävissä olevat aktivointikeinot. Yksittäiset työyhteisöt voivat hyödyntää tutkimustuloksia oman työyhteisöliikuntasuunnitelman rakentamisessa, mutta tutkimus tarjoaa tietoa myös yhteiskunnallisen päätöksenteon tueksi. fi
dc.format.extent 114 sivua
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights restrictedAccess fi
dc.subject.other työyhteisöliikunta
dc.title Työyhteisöliikunta 2010 : työyhteisöliikunnan haasteet ja mahdollisuudet systeemiteoreettisen tarkastelun valossa
dc.title.alternative työyhteisöliikunnan haasteet ja mahdollisuudet systeemiteoreettisen tarkastelun valossa
dc.type Book en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201210102639
dc.subject.ysa työpaikkaliikunta
dc.subject.ysa terveysliikunta
dc.subject.ysa työhyvinvointi
dc.subject.ysa terveyden edistäminen
dc.subject.ysa työkyky
dc.subject.ysa systeemiteoria
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master’s thesis en
dc.contributor.tiedekunta yhteiskuntatieteellinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Social Sciences en
dc.contributor.laitos yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Social Sciences and Philosophy en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine sosiologia fi
dc.contributor.oppiaine Sociology en
dc.rights.restriction Aineistoon pääsyä on rajoitettu tekijänoikeussyistä. Aineisto on luettavissa Jyväskylän yliopiston kirjaston arkistotyöasemalta. Ks. https://kirjasto.jyu.fi/kokoelmat/arkistotyoasema. fi
dc.rights.restriction This material has a restricted access due to copyright reasons. It can be read at the workstation at Jyväskylä University Library reserved for the use of archival materials: https://kirjasto.jyu.fi/collections/archival-workstation. en
dc.date.updated 2012-10-10T05:41:25Z

This material has a restricted access due to copyright reasons. It can be read at the workstation at Jyväskylä University Library reserved for the use of archival materials: https://kirjasto.jyu.fi/collections/archival-workstation.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record