Sairauden taakasta kokemuksen voimaan : mielenterveys- ja päihdekuntoutujat palveluiden kokemustutkijoina

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Leinonen, Anne
dc.date.accessioned 2012-10-07T11:48:44Z
dc.date.available 2012-10-07T11:48:44Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1231879
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/39921
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201210072623 en
dc.description.abstract SAIRAUDEN TAAKASTA KOKEMUKSEN VOIMAAN Mielenterveys- ja päihdekuntoutujat palveluiden kokemustutkijoina Anne Leinonen Sosiaalityö/Kansalaisyhteiskunnan asiantuntijuuden maisteriohjelma Pro gradu -tutkielma Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos Jyväskylän yliopisto Ohjaajat: Mikko Mäntysaari/Esa Konttinen 15.5.2012 sivumäärä: 110 sivua + liitteet 5 sivua ________________________________________________________________________ Tämä tutkimus on tapaustutkimus Mielenterveyden keskusliiton Yhteinen ymmärrys ja avunanto mielenterveystyössä hankkeeseen (YYA-projekti) 2007–2010 liittyneestä koke- mustutkimuskoulutuksesta ja -toiminnasta Kokkolassa. Kokemustutkimuskoulutuksen tar-koituksena on antaa valmiuksia mielenterveys- ja päihdekuntoutujille osallistua mielen-terveystyön tutkimus- ja kehittämistoimintaan. Kokkolassa kokemustutkimuskoulutus liittyi kansainväliseen Institutional Treatment, Human Rights and Care Assessment (ITHACA) -hankkeeseen, jossa oli tavoitteena kehittää eurooppalainen työkalu ihmisoikeuksien ja terveydenhoidon toteutumisen arvioimiseksi mielenterveys- ja kehitysvammalaitoksissa sekä asumispalveluissa. Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, mitä Kokkolan kokemustutkimustoimintaan osal-listuneiden kokemukset kertovat palveluiden käyttäjien osallistamisesta tutkimustyöhön, mielenterveys- ja päihdepalveluiden kansalaislähtöisen ja kokemusperäisen kehittämisen mahdollisuuksista sekä kokemustutkimuksen merkityksestä toimijoille. Tutkimuksen ai-neistona on kuuden kokemustutkijan ja kahden hankkeen vastuuhenkilön teemahaastattelut. Täydentävänä aineistona on Tampereen kokemustutkijaryhmän osallistuva havainnointi. Aineiston analyysimenetelmänä on teoriaohjaava sisällönanalyysi, johon liittyy myös aineistolähtöistä sisällönanalyysia. Analyysini taustateoriana on Paulo Freiren prob-lematisoivan ja vapauttavan kasvatuksen teoria. Kokkolan kokemustutkimustoiminta osoittaa, että palveluiden käyttäjien osallistuminen palveluiden arviointi- ja kehittämistyöhön on mahdollista. Koulutettavien kannalta koke-mustutkimuksessa yhdistyy vertaisten ja ammattilaisten kanssa toteutuvan dialogisen vuo-rovaikutuksen voimaannuttavat vaikutukset sekä yhteisen tavoitteen eteen yhdessä tehtä-vän työn konkreettinen palkitsevuus. Tämä tuottaa muutosprosessin, joka luo kuntoutumis-ta ja uutta tutkijan identiteettiä. Kokemustutkimus avaa tietä yhteiskunnallisista asioista kiinnostumiselle ja aktiiviselle kansalaisuudelle. Kokemustutkimukseen osallistuminen on suunnannut ammattilaisia kohti vuorovaikutteista horisontaalista asiantuntijuutta.
dc.format.extent 115 sivua
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other kokemustutkijat
dc.subject.other kokemustutkimus
dc.title Sairauden taakasta kokemuksen voimaan : mielenterveys- ja päihdekuntoutujat palveluiden kokemustutkijoina
dc.title.alternative Mielenterveys- ja päihdekuntoutujat palveluiden kokemustutkijoina
dc.type Book en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201210072623
dc.subject.ysa kokemukset
dc.subject.ysa dialogisuus
dc.subject.ysa voimaantuminen
dc.subject.ysa tutkijat
dc.subject.ysa identiteetti
dc.subject.ysa osallisuus
dc.subject.ysa interaktiivisuus
dc.subject.ysa asiantuntijuus
dc.subject.ysa kuntoutujat
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master’s thesis en
dc.contributor.tiedekunta yhteiskuntatieteellinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Social Sciences en
dc.contributor.laitos yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Social Sciences and Philosophy en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine sosiaalityö fi
dc.contributor.oppiaine Social Work en
dc.date.updated 2012-10-07T11:48:44Z

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record