Foucaultilainen näkökulma kansalaisyhteiskuntaan : mihin sitä voi käyttää ja kannattaako se?

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Humisto, Taija
dc.date.accessioned 2012-09-26T07:09:09Z
dc.date.available 2012-09-26T07:09:09Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1231208
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201209262510 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/38639
dc.description.abstract Tutkimukseni tarkoituksena on selvittää Foucaultlaisen näkökulman soveltumista kansalaisyhteiskunnan tutkimiseen. Tarkoituksenani on selvittää, mitä Foucaultlaisella näkökulmalla tarkoitetaan kansalaisyhteiskunnan tutkimuksen kontekstissa, analysoida Foucault’n roolia kansalaisyhteiskuntaa koskevassa keskustelussa ja eritellä näkökulmaan liittyviä ongelmia ja sen hyötyjä. Työn alussa keskityn Foucault’n omien ja työni kannalta olennaisten tekstien ja käsitteiden tarkasteluun. Keskeisiä käsitteitä ovat valta, hallinta, vastarinta ja vapaus, jotka Foucault’lle liittyvät toisiinsa olennaisesti. Koska valta on aina suhde, muuttuva jännite tai tila osapuolten välissä, kuuluu vastarinta valtaan sisäisenä elementtinä. Yksi keskeinen ja Foucault’n omien tutkimusten kannalta ehkä keskeisin piirre vallassa on, että se on tuottavaa. Subjektit syntyvät erilaisten valtasuhteiden seurauksena ja tätä subjektien tekemisen historiaa Foucault sanoo analysoivansa. Tarkastelemieni Foucaultlaisten teoreetikoiden teksteissä kansalaisyhteiskunta näyttäytyy yhtenä subjektien tekemisen paikkana. Foucault itse kirjoittaa kansalaisyhteiskunnasta lähinnä klassisen liberalismin analyysissaan, jossa hän kirjoittaa kansalaisyhteiskunnan olevan yksi liberaalin hallinnan rationaliteetin ilmentymä tai sen seurauksena, valtasuhteiden rajapinnoille syntynyt transaktionaalinen todellisuus. Foucault’n omien tekstien tarkastelusta siirryn tarkastelemaan Foucaultlaisesta näkökulmasta tehtyä tutkimusta, joka käyttää Foucault’n klassisen liberalismin analyysia tämän päivän ilmiöiden tarkasteluun ja uusliberalistisen hallinnan rationaliteetin analysointiin. Uusliberaali hallinta näyttää näiden tekstien perusteella olevan länsimaissa vallitseva rationaliteetin muoto, jonka olennaisena piirteenä on tuottaa autonomisia ja itsensä oikealla tavalla hallitsevia subjekteja. Tutkielmani johtopäätöksissä esitän, että näiden subjektiksi tekemisen tapojen kritisoiminen on Foucaultlaisen näkökulman vahvuus ja samalla vastaus kysymykseen näkökulman hyödyllisyydestä kansalaisyhteiskunnan tutkimisessa. fi
dc.format.extent 72 sivua
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights restrictedAccess fi
dc.subject.other Foucault, Michel
dc.subject.other hallintavalta
dc.subject.other aktiivinen kansalaisuus
dc.title Foucaultilainen näkökulma kansalaisyhteiskuntaan : mihin sitä voi käyttää ja kannattaako se?
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201209262510
dc.subject.ysa kansalaisyhteiskunta
dc.subject.ysa osallistuminen
dc.subject.ysa kansalaistoiminta
dc.subject.ysa uusliberalismi
dc.subject.ysa valta
dc.subject.ysa hallinta
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master’s thesis en
dc.contributor.tiedekunta yhteiskuntatieteellinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Social Sciences en
dc.contributor.laitos yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Social Sciences and Philosophy en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine filosofia fi
dc.contributor.oppiaine Philosophy en
dc.rights.restriction Aineistoon pääsyä on rajoitettu tekijänoikeussyistä. Aineisto on luettavissa Jyväskylän yliopiston kirjaston arkistotyöasemalta. Ks. https://kirjasto.jyu.fi/kokoelmat/arkistotyoasema. fi
dc.rights.restriction This material has a restricted access due to copyright reasons. It can be read at the workstation at Jyväskylä University Library reserved for the use of archival materials: https://kirjasto.jyu.fi/collections/archival-workstation. en
dc.date.updated 2012-09-26T07:09:09Z

This material has a restricted access due to copyright reasons. It can be read at the workstation at Jyväskylä University Library reserved for the use of archival materials: https://kirjasto.jyu.fi/collections/archival-workstation.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record