Humboldtin yliopistosta yhteiskunnan näkötorniksi : yliopistolaisten käsityksiä työstään markkinaorientoituneessa yliopistossa

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Ruohonen, Elisa
dc.date.accessioned 2012-09-24T04:41:24Z
dc.date.available 2012-09-24T04:41:24Z
dc.date.issued 2008
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1231070
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201209242494 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/38621
dc.description.abstract Tutkimuksen tavoitteena on selvittää yliopiston opetus- ja tutkijahenkilökunnan näkemyksiä työstään nykyisessä markkinaorientoituneessa yliopistoympäristössä. Yliopistossa on viime vuosina toteutettu monia uudistuksia, joilla on pyritty vastaamaan ulkoa tuleviin paineisiin ja lisäämään yliopiston tuloksellisuutta. Aiemmasta tutkimuksesta on selvinnyt, että yliopistossa esiintyy erilaisia arvoja ja orientaatioita suhteessa yliopiston avautumiseen markkinoille. Yliopiston on toisaalta nähty vastaavan uusiin vaatimuksiin ja toisaalta pitäytyvän vanhoissa käsityksissään. Tutkimuksessani pyrin hahmottelemaan, millaisena yliopistolaiset näkevät nykyisen yliopistotyön, mitä uhkia uudistuksiin liitetään ja mitä toiveita työstä tässä tilanteessa herää. Tutkimusaineistoni muodostuu yliopiston henkilökuntalehden Acatiimin vuosien 2006 ja 2007 kirjoituksista sekä yliopistolaisten pitämistä blogeista. Kirjoittajia on yhteensä 48, ja heistä enemmistö on professoreita, mutta myös muu henkilökunta on aineistossa edustettuna. Kirjoittajia on yhteensä 14:sta eri korkeakoulusta. Analyysimenetelmänä olen käyttänyt sisällönanalyysiä, jonka avulla olen luokitellut aineistoa. Analyysin avulla muodostin aineistosta kolme pääluokkaa, jotka ovat nyky-yliopisto, uudistuksiin liitetyt uhat ja työhön liittyvät toiveet. Tutkimuksesta ilmeni, että sivistysihannetta pidetään tärkeänä ja yliopiston perinteisiä tehtäviä tutkimusta ja opetusta painotetaan. Uhkina pidetään erityisesti työn epähumanisoitumista uudistusten myötä ja uudistusten vaikutusta tieteen asemaan. Markkina-ajattelun pelätään myös saavan yksinoikeudellisen valta-aseman muiden näkemysten joukossa. Toisaalta tehokkuuspuhetta ei voida täysin sivuuttaa, mikä näkyy esimerkiksi siinä, että yliopiston erityispiirteiden säilyttämistä puolustetaan vetoamalla kansakunnan etuun. Yliopiston autonomian heikkenemisen katsotaan koituvan koko yhteiskunnan tappioksi. Markkinaorientoituneisuutta ei siis suoraan hylätä, vaikka siihen toisaalta suhtaudutaan melko varauksellisesti. Tärkeänä pidetään yliopistolaisten omia vaikutusmahdollisuuksia tuloksien ja keinojen määrittelyssä.
dc.format.extent 117 sivua
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other yliopistotyö
dc.subject.other markkinaorientoituneisuus
dc.subject.other sivistysyliopisto
dc.subject.other arvot
dc.subject.other uudistukset
dc.title Humboldtin yliopistosta yhteiskunnan näkötorniksi : yliopistolaisten käsityksiä työstään markkinaorientoituneessa yliopistossa
dc.type Book en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201209242494
dc.subject.ysa yliopistot
dc.subject.ysa työ
dc.subject.ysa arvot
dc.subject.ysa uudistukset
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master’s thesis en
dc.contributor.tiedekunta yhteiskuntatieteellinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Social Sciences en
dc.contributor.laitos yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Social Sciences and Philosophy en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine sosiologia fi
dc.contributor.oppiaine Sociology en
dc.date.updated 2012-09-24T04:41:24Z

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record