Onnistunut yhteistoiminta työpaikkaliikunnan kehittämisessä

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Karhula, Nina
dc.date.accessioned 2012-09-21T10:40:46Z
dc.date.available 2012-09-21T10:40:46Z
dc.date.issued 2009
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1231051
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/38614
dc.description.abstract Tässä tutkimuksessa tarkastellaan yhteistoiminnallisuutta työpaikkaliikunnan kehittämisessä. Yhteistoiminnallisuus on työpaikkaliikunnan kehittämisessä tärkeää, sillä erilaisten toimijoiden vahvuuksien, osaamisen ja näkemyksen yhdistäminen takaa parhaimman tuloksen liikuntapalveluiden kehittämisessä. Tutkimuksen tehtävänä on selvittää, minkälaisia yhteistoiminnan toteutumisen esteitä työpaikkaliikunnan kehittämisessä mukana olevat henkilöt ovat kokeneet. Tämän lisäksi selvitetään tekijöitä, jotka edesauttavat yhteistoiminnan onnistumista. Tutkimusta ohjaa sosiaalisen pääoman teoria, ja kolmas tutkimustehtäväni onkin selvittää, minkälainen merkitys sosiaalisella pääomalla on yhteistoiminnan onnistumisessa. Teen tutkimuksen Työyhteisöliikunta 2010 -hankkeeseen, jonka tehtävänä on edistää työpäivän yhteydessä tapahtuvaa liikuntaa sekä koota ja kehittää uusia innovatiivisia tapoja saada vähän liikkuvat työikäiset liikkumaan terveytensä kannalta riittävästi. Tutkimuksen lähestymistapa on tapaustutkimus ja tapaukseksi olen valinnut työpaikkaliikunnan yhteistoiminnallisen kehittämisen Vantaan kaupungissa, joka on yksi Työyhteisöliikunta 2010 - hankkeen pilottiorganisaatioista. Tutkimuksen aineiston muodostavat kuusi teemahaastattelua sekä pilottiorganisaatioiden laatimat hakemukset ja toimintasuunnitelmat Työyhteisöliikunta 2010 -hankkeeseen. Aineisto on hankittu kahdesta hankkeen pilottiorganisaatiosta. Tutkimuksen analyysimenetelmänä on käytetty sisällönanalyysia. Tutkimuksessa tuli esille, että yhteistoiminnan toteutumisen esteiksi koettiin tärkeiden yhteistyötahojen puuttuminen, toimijoiden tiuha vaihtuvuus sekä työpaikkaliikuntakentän hajanaisuus ja toimijoiden epäselvät vastuujaot. Tutkimuksen tulokset osoittavat, että toiminnan kannalta hankalimmaksi koettiin yhteistoiminnan puuttuminen erityisesti johdon tai työterveyshuollon kanssa. Mikäli johto ei koe työntekijöiden liikuttamista työnantajan tehtäväksi, ei toimintaan myöskään haluta sitoa resursseja, jolloin yhteistoiminta voi esimerkiksi työterveyshuollon kanssa jäädä vähäiseksi. Tutkielman tuloksista voidaan päätellä, että johdon sitoutuminen, riittävät resurssit ja selkeän aseman antaminen työpaikkaliikuntatoiminnalle edesauttavat yhteistoiminnan onnistumista työpaikkaliikunnan kehittämisessä. Riittävien toimintaedellytysten lisäksi onnistuneessa yhteistoiminnassa tarvitaan sosiaalista pääomaa. Sosiaalisten verkostojen ohella normit ja luottamus tulivat tutkimuksessa esille monella tavalla yhteistoiminnan onnistumista edesauttavina tekijöinä.
dc.format.extent 70 sivua
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other työpaikkaliikunta
dc.subject.other yhteistoiminnallisuus
dc.subject.other sosiaalinen pääoma
dc.subject.other tapaustutkimus
dc.title Onnistunut yhteistoiminta työpaikkaliikunnan kehittämisessä
dc.type Book en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201209212487
dc.subject.ysa työpaikkaliikunta
dc.subject.ysa yhteistoiminnallisuus
dc.subject.ysa sosiaalinen pääoma
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.contributor.tiedekunta yhteiskuntatieteellinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Social Sciences en
dc.contributor.laitos yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Social Sciences and Philosophy en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine yhteiskuntapolitiikka fi
dc.contributor.oppiaine Social Policy en
dc.subject.method Tapaustutkimus
dc.date.updated 2012-09-21T10:40:47Z

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record