Maahanmuuttoon liittyvien kantojen oikeuttaminen Helsingin Sanomien yleisönosastoteksteissä

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Mäki, Aliisa
dc.date.accessioned 2012-09-20T11:59:02Z
dc.date.available 2012-09-20T11:59:02Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1227019
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201209202466 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/38593
dc.description.abstract Pro gradu -työssäni tutkin sitä, miten maahanmuuttoa oikeutetaan Helsingin Sanomien yleisönosastoteksteissä. Tutkimuskysymykseni ovat: 1.Miten maahanmuuttoa oikeutetaan tai epäoikeutetaan? ja 2. Eroavatko eri tavoin maahanmuuttajiin suhtautuvien kirjoittajien tavat oikeuttaa kantansa toisistaan? Käytän tutkimuksessa van Leeuwenin kehittämää oikeuttamisen teoriaa, jonka avulla voi lingvistisesti analysoida erilaisia oikeutuksia. Hän jakaa oikeuttamiseen neljään pääkategoriaan, jotka ovat 1. auktorisointi, 2. moraaliin vetoaminen, 3. järkeistäminen ja 4. tarinaistamisen. Teoria on luotu oikeuttamisen tutkimiseen englannin kielestä, ja tässä tutkimuksessa sitä sovelletaan tiettävästi ensimmäistä kertaa suomen kielellä tehtävään tutkimukseen. Oikeuttamisen teorian lisäksi lainaan tutkimukseen myös Perelmanin käsitteen yleisöstä ja esisopimuksista analyysini tueksi. Tutkimuksen aineisto on kerätty Helsingin sanomien internet-sivuilta digihaun avulla, ja se koostuu 24 mielipidetekstistä, jotka on julkaistu vuoden 2010 aikana. Tekstit jakautuvat kolmeen ryhmään kannanottojensa perusteella. Nämä ryhmät ovat: ei maahanmuutolle, kyllä maahanmuutolle ja ei humanitaariselle, kyllä työperäiselle maahanmuutolle. Analysoin aineistoa siitä näkokulmasta, onko maahanmuuttoon liittyvä kannanotto puolesta vai vastaan ja erittelen myös tuloksia tästä kahtijaosta käsin. Tuloksista selvisi, että erilaisia oikeutuskategorioita oli käytetty yleisönosastoteksteissa hyvin monipuolisesti, joskin tarinaistamista oli käytetty melko niukasti. Suurin ero eri kannanottojen välillä oli se, että auktorisointia oli käytetty oikeuttamiseen monipuolisemmin maahanmuuttomyönteisissä kuin -kielteisissä teksteissä. Eniten tekstien kannanottojen oikeutuksissa oli vedottu järkeen ja moraaliin. Järkeen vetoavissa oikeutuksissa painotettiin maahanmuuttomyönteisissä teksteissä paljon taloudellista hyötyä, jota maahanmuuttajat voivat Suomelle tuottaa. Maahanmuuttokielteisissä teksteissä sen sijaan viitattiin mahdollisiin haittoihin, joita maahanmuutto voi Suomelle aiheuttaa esimerkiksi ympäristön ja talouden kannalta. Maahanmuuttomyönteisissä teksteissä moraaliin vetoaminen näkyi esimerkiksi viittauksina humaaneiksi koettuihin arvoihin, kun taas maahanmuuttokielteisissä teksteissä moraaliin vedottiin usein silloin, kun haluttiin puolustaa omaa näkemystä.
dc.format.extent 74 sivua
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights restrictedAccess fi
dc.subject.other Helsingin Sanomat
dc.title Maahanmuuttoon liittyvien kantojen oikeuttaminen Helsingin Sanomien yleisönosastoteksteissä
dc.type Book en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201209202466
dc.subject.ysa oikeutus
dc.subject.ysa yleisönosastot
dc.subject.ysa yleisö
dc.subject.ysa julkinen keskustelu
dc.subject.ysa mielipidekirjoitukset
dc.subject.ysa maahanmuutto
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.contributor.tiedekunta humanistinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Humanities en
dc.contributor.laitos kielten laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Languages en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine suomen kieli fi
dc.contributor.oppiaine Finnish en
dc.rights.restriction Aineistoon pääsyä on rajoitettu tekijänoikeussyistä. Aineisto on luettavissa Jyväskylän yliopiston kirjaston arkistotyöasemalta. Ks. https://kirjasto.jyu.fi/kokoelmat/arkistotyoasema. fi
dc.rights.restriction This material has a restricted access due to copyright reasons. It can be read at the workstation at Jyväskylä University Library reserved for the use of archival materials: https://kirjasto.jyu.fi/collections/archival-workstation. en
dc.date.updated 2012-09-20T11:59:02Z

This material has a restricted access due to copyright reasons. It can be read at the workstation at Jyväskylä University Library reserved for the use of archival materials: https://kirjasto.jyu.fi/collections/archival-workstation.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record