Opettajan vuorovaikutustyylien yhteys lasten koulussa käyttämiin työskentelytapoihin

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Rautio, Eveliina
dc.date.accessioned 2012-09-06T12:53:38Z
dc.date.available 2012-09-06T12:53:38Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1225379
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201209062339 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/38486
dc.description.abstract Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää yhtäältä opettajan vuorovaikutustyylien; lämpö, behavioraalinen kontrolli ja psykologinen kontrolli yhteyttä lasten koulussa käyttämiin työskentelytapoihin ja toisaalta lasten työskentelytapojen yhteyttä opettajan vuorovaikutustyyleihin. Tutkimuksessa selvitettiin myös tyttöjen ja poikien mahdollisia eroja vuorovaikutustyylien ja työskentelytapojen välisissä yhteyksissä. Tutkittavina oli 152 ekaluokkalaista (79 tyttöä, 73 poikaa) opettajineen Porin, Lappeenrannan ja Mikkelin kunnista. Tutkimus on osa laajempaa vanhemmat, opettajat ja lapsen oppiminen – tutkimushanketta (VALO). Tutkimus toteutettiin pitkittäistutkimuksena ensimmäisen kouluvuoden aikana. Lasten työskentelytapoja arvioitiin käyttämällä tutkija-arviota ja lapsen haastattelua. Opettajien vuorovaikutustyylejä arvioitiin käyttämällä päiväkirjamenetelmää, jossa opettaja raportoi vuorovaikutuksestaan oppilaan kanssa. Tulokset osoittivat hypoteesien vastaisesti, että opettajan osoittama lämpö selitti lapsen myöhempää ahdistuneisuutta ja avutonta työskentelytapaa. Tyttöjen ja poikien välillä ei havaittu eroja näiden tulosten suhteen. Kuitenkin poikien avuttomuus näytti myös lisäävän opettajan lämpöä, joten heillä avuttomuuden ja lämmön välinen suhde oli kaksisuuntainen. Tulokset ovat yllättäviä, joten niiden toistaminen uudella tutkimuksella on tarpeen. Opettajan vuorovaikutuksessa osoittaman lämpimyyden lisääntymistä ensimmäisen kouluvuoden aikana selitti myös pojan positiivinen suhtautuminen omaan osaamiseensa syksyllä. Avuttomuus Lapsen avuttomuus puolestaan vähensi opettajan myöhemmin häntä kohtaan osoittamaa behavioraalista kontrollia. Psykologinen kontrolli ei tuottanut merkitseviä tuloksia ollenkaan, mihin saattoi vaikuttaa jakauman vinous tai se, että behavioraalinen ja psykologinen kontrolli korreloivat keskenään.
dc.format.extent 37 sivua
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other vuorovaikutustyylit
dc.subject.other lämpö
dc.subject.other behavioraalinen kontrolli
dc.subject.other psykologinen kontrolli
dc.subject.other työskentelytavat
dc.subject.other ahdistuneisuus
dc.subject.other avuttomuus
dc.subject.other positiivinen suhtautuminen
dc.subject.other negatiivinen suhtautuminen
dc.title Opettajan vuorovaikutustyylien yhteys lasten koulussa käyttämiin työskentelytapoihin
dc.type Book en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201209062339
dc.subject.ysa vuorovaikutus
dc.subject.ysa kontrolli
dc.subject.ysa lapset
dc.subject.ysa koulu
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master’s thesis en
dc.contributor.tiedekunta yhteiskuntatieteellinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Social Sciences en
dc.contributor.laitos psykologian laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Psychology en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine psykologia fi
dc.contributor.oppiaine Psychology en
dc.date.updated 2012-09-06T12:53:38Z

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record