Työelämän hiljainen tieto ja sukupuoli unohtuneena ulottuvuutena

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Ek, Terhi
dc.date.accessioned 2012-08-29T08:33:39Z
dc.date.available 2012-08-29T08:33:39Z
dc.date.issued 2008
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1224791
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201208292278 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/38424
dc.description.abstract Hiljainen tieto määritellään työelämässä usein toimintaan kätkeytyväksi osaamiseksi tai kehossa olevaksi tiedoksi. Näin on erityisesti silloin, kun puhutaan ammattitaidosta, asian-tuntijuudesta tai tiedon siirtämisestä. Sukupuoleen tai sen vaikutuksiin selkeästi huomiota kiinnittävää tutkimusta ei ole aihepiirissä aiemmin tehty. Tämän tutkimuksen tehtävänä oli selvittää, miten sukupuoli esiintyy hiljaisen tiedon teks-teissä ja mitä hiljaiselle tiedolle tapahtuu erilaisten hiljaisen tiedon tekstien yhteydessä. Tutkimuksessa on analysoitu hiljaisen tiedon käsitteen taustaa ja nykytulkintoja feministi-sen kirjallisuuden avulla, sukupuolen näkökulmasta. Tutkimuksen tavoitteena ei ollut ottaa kantaa sukupuolen käsitteeseen ja merkityksiin. Tutkimus esittelee valittujen esimerkkien avulla, kuinka hiljaisesta tiedosta kirjoitetaan sukupuolettomasti, vaikka tekstit usein kääntyvät sukupuolineutraaliudessaan sukupuo-lisokeudeksi ja toisaalta sopivissa yhteyksissä taas sukupuolittuneeksi tietämisen oletuk-seksi. Tutkimuksen tuloksena voidaan esittää, että tutkimuskohteena olleissa hiljaista tietoa kos-kevissa teksteissä ei ole huomioitu sukupuolta tai se on huomioitu vajavaisesti. Hiljainen tieto näyttäytyy tämän hetken kirjallisuudessa joko sukupuolineutraalina (ja) abstraktina tietona tai sitten luonteeltaan essentiaalisesti sukupuolittuneena kehossa olevana tietämise-nä.
dc.format.extent 89 sivua
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights restrictedAccess fi
dc.subject.other hiljainen tieto
dc.subject.other hiljainen tietäminen
dc.subject.other sukupuoli
dc.subject.other sukupuolittuva
dc.subject.other sukupuolineut-raali
dc.title Työelämän hiljainen tieto ja sukupuoli unohtuneena ulottuvuutena
dc.type Book en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201208292278
dc.subject.ysa hiljainen tieto
dc.subject.ysa sukupuoli
dc.subject.ysa sukupuolineutraalius
dc.subject.ysa työelämä
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master’s thesis en
dc.contributor.tiedekunta yhteiskuntatieteellinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Social Sciences en
dc.contributor.laitos yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Social Sciences and Philosophy en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine naistutkimus (maisteriohjelma) fi
dc.contributor.oppiaine Master's Degree Programme in Women's Studies en
dc.rights.restriction Aineistoon pääsyä on rajoitettu tekijänoikeussyistä. Aineisto on luettavissa Jyväskylän yliopiston kirjaston arkistotyöasemalta. Ks. https://kirjasto.jyu.fi/kokoelmat/arkistotyoasema. fi
dc.rights.restriction This material has a restricted access due to copyright reasons. It can be read at the workstation at Jyväskylä University Library reserved for the use of archival materials: https://kirjasto.jyu.fi/collections/archival-workstation. en
dc.date.updated 2012-08-29T08:33:39Z

This material has a restricted access due to copyright reasons. It can be read at the workstation at Jyväskylä University Library reserved for the use of archival materials: https://kirjasto.jyu.fi/collections/archival-workstation.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record