Hiien hirven hiihtämähän : metsästyksen sosiaalisia ja yhteiskunnallisia ulottuvuuksia

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Tamminen, Lea
dc.date.accessioned 2012-08-23T11:49:09Z
dc.date.available 2012-08-23T11:49:09Z
dc.date.issued 2008
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1224506
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201208232228 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/38361
dc.description.abstract Pro gradu - työssäni tutkimuksen kohteena on selvittää suomalaisen metsästyksen yhteiskunnallisia ulottuvuuksia ja yksittäisen metsästäjän tuntemuksia, arvoja ja metsästykseen liitettyjä sosiaalisia merkityksiä. Käyn läpi metsästyksen historiaa sekä järjestäytyneen ja institutionalisoituneen metsästyksen ja metsästysseuratoiminnan syntyvaiheita. Laajemmalla tasolla pohdin metsästyksen yhteiskunnallista oikeutusta ja metsästyksen kritiikistä käytyä keskustelua. Aineistona on käytetty metsästysaiheista kirjallisuutta ja muutamaa metsästystä käsittelevää tutkimusta. Lisäksi olen haastatellut kahdeksaa metsästäjää kahden eri riistanhoitopiirin alueelta. Haastattelut toteutettiin puolistrukturoituina teemahaastatteluina, ja niiden purku ja analyysi perustuvat luokitteluun ja siitä edelleen yhdistelyyn. Purkuvaiheessa esiin nousi muutamia teemoja, joita ei varsinaisesti haastattelutilanteessa kysytty, esimerkiksi yhteiskunnallisella tasolla käytyä petokeskustelua. Tutkimus osoittaa, että metsästykseen liittyvä sosiaalinen toiminta koetaan erityisen merkittäväksi syyksi metsästystoiminnan jatkamiselle ja siinä viihtymiselle. Saaliin merkitys on monen metsästäjän kohdalla sangen vähäinen, ja saaliin merkitys vähenee entisestään metsästäjän iän noustessa Erilaiset henkilökohtaiset motiivit antavat metsästyksen harrastajille syyn metsästää. Metsästykseen liittyy traditioita ja erilaisia metsästyskulttuurisia perinteitä. Yhteisjahdit ja hirvipeijaiset ovat monessa kyläyhteisössä tärkein yhteisöä yhdistävä tekijä ja yhteistoiminnan muoto.
dc.format.extent 67 sivua
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other metsästys
dc.subject.other metsästyksen sosiaalinen merkitys
dc.subject.other metsästyksen yhteiskunnallinen merkitys
dc.subject.other metsästyksen kritiikki
dc.subject.other metsästyksen oikeutus
dc.subject.other metsästykselliset traditiot
dc.title Hiien hirven hiihtämähän : metsästyksen sosiaalisia ja yhteiskunnallisia ulottuvuuksia
dc.title.alternative Metsästyksen sosiaalisia ja yhteiskunnallisia ulottuvuuksia
dc.type Book en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201208232228
dc.subject.ysa metsästys
dc.subject.ysa kritiikki
dc.subject.ysa traditio
dc.subject.ysa oikeutus
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master’s thesis en
dc.contributor.tiedekunta yhteiskuntatieteellinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Social Sciences en
dc.contributor.laitos yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Social Sciences and Philosophy en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine sosiologia fi
dc.contributor.oppiaine Sociology en
dc.date.updated 2012-08-23T11:49:09Z

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record