Verkoston organisaatioidentiteetti : Seinäjoen yliopistokeskus toimijoiden kokemana

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Pellinen, Maiju
dc.date.accessioned 2012-08-20T06:47:50Z
dc.date.available 2012-08-20T06:47:50Z
dc.date.issued 2007
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1224222
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201208202174 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/38304
dc.description.abstract Verkostot ja erilaiset yhteistyön muodot ovat olleet suosittuja politiikan, organisaatiotutkimuksen ja sosiologian alueilla jo pitkään. Verkostojen hyötyjä ja haittoja on tarkasteltu runsaasti, mutta vähemmän huomiota ovat saaneet verkostossa työskentelevien käsitykset verkostosta. Näitä käsityksiä tarkastellaan tässä tutkielmassa. Tutkielmassa perehdytään verkoston jäsenten käsityksiin verkostosta organisaatioidentiteetin näkökulmasta. Organisaatioidentiteetin käsitteen katsotaan vastaavan kysymyksiin keitä me olemme, mikä on meidän tehtävämme, ja mitä haluaisimme olla. Tutkimuksen teoriaosuudessa esitellään verkostomuotoisen organisaation rakennetta, haasteita ja hallintaa, sekä tarkastellaan organisaatioidentiteetin käsitettä, tutkimusparadigmoja ja tehdään katsaus aikaisempiin organisaatioidentiteetin tutkimuksiin. Teorian avulla luodaan pohja verkoston organisaatioidentiteetin tutkimiselle. Tutkimuksen kohdeorganisaatio on Seinäjoen yliopistokeskus, joka koostuu viiden yliopiston toiminnasta. Organisaatioidentiteetin luonnetta selvitetään tarkastelemalla kohdeorganisaation jäsenten tulkintoja ja käsityksiä kohdeorganisaatiosta. Tutkimuksen empiirinen aineisto on hankittu kyselyn ja teemahaastattelun avulla. Kysely lähetettiin kaikille kohdeorganisaation jäsenille, joista 24 prosenttia vastasi. Haastateltavina oli yhdeksän kohdeorganisaation henkilöstön jäsentä, joiden joukossa oli eri tehtävien ja yksiköiden edustajia. Aineiston analyysimenetelmänä käytettiin sisällön analyysiä. Kerätyn aineiston ja teoriapohjan avulla pohditaan miten kohdeorganisaation jäsenet hahmottavat organisaationsa, ovatko siitä syntyneet tulkinnat yhdenmukaisia ja millaiseksi he kokevat oman yksikkönsä suhteen verkostoon. Tutkielman tuloksista voidaan päätellä, että kohdeorganisaation jäsenet hahmottavat organisaation pääpiirteet hyvin yhtenäisesti. Tulosten perusteella Seinäjoen yliopistokeskusta luonnehditaan pääasiassa sen perustamisen taustalla olevilla syillä, ja se koetaan vahvasti alueellisena toimijana. Monille yliopistokeskus on kuitenkin jäänyt vielä vieraaksi, eikä sen katsota näkyvän omassa työssä. Vaikka yliopistokeskus mielletään vielä kehittyvänä toimijana, katsotaan sen tuottavan lisäarvoa yksiköilleen.
dc.format.extent 68 sivua
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other verkostot
dc.subject.other yliopistokeskukset
dc.subject.other organisaatio
dc.subject.other identiteetti
dc.subject.other organisaatiotutkimus
dc.title Verkoston organisaatioidentiteetti : Seinäjoen yliopistokeskus toimijoiden kokemana
dc.type Book en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201208202174
dc.subject.ysa verkostot
dc.subject.ysa yliopistokeskukset
dc.subject.ysa organisaatio
dc.subject.ysa identiteetti
dc.subject.ysa organisaatiotutkimus
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master’s thesis en
dc.contributor.tiedekunta yhteiskuntatieteellinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Social Sciences en
dc.contributor.laitos yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Social Sciences and Philosophy en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine sosiologia fi
dc.contributor.oppiaine Sociology en
dc.date.updated 2012-08-20T06:47:50Z

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record