Humor in the classroom

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Roininen, Eevamaija
dc.date.accessioned 2012-07-04T09:27:34Z
dc.date.available 2012-07-04T09:27:34Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1222855
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201207042000 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/38142
dc.description.abstract Huumori vuorovaikutuksessa on mielenkiintoinen tutkimuskohde, sillä se sekä vaikuttaa vuorovaikutustilanteessa olevien ihmisten suhteisiin että heijastaa niitä. Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli tutkia huumoria luokkahuoneessa ja selvittää, millaisia funktioita sillä on luokkahuoneen vuorovaikutuksessa. Monet aikaisemmat tutkimukset ovat osoittaneet, että opettajan huumorilla on myönteisiä vaikutuksia oppimiseen ja opiskeluilmapiiriin. Oppilaiden huumorilla sen sijaan on havaittu olevan sekä myönteisiä että kielteisiä vaikutuksia oppimiseen ja opiskeluilmapiiriin. Suomessa huumorin käyttöä kouluympäristössä on kuitenkin tutkittu hyvin vähän. Lisätutkimus huumorista voi antaa hyödyllistä tietoa luokkahuoneessa vallitsevista sosiaalisista suhteista ja opetustilanteiden rakentumisesta sekä huumorin vaikutuksesta niihin. Tutkimuksen aineisto koostui kahdesta 90 minuutin englannin kielen lukio-oppitunnista, jotka ovat osa Jyväskylän yliopiston kielten laitoksen valmiiksi nauhoitettua ja litteroitua aineistoa. Tunneilla oli läsnä 15 oppilasta sekä heidän opettajansa. Tutkimus on laadullinen ja sen metodina on käytetty keskusteluanalyysia. Lisäksi aineistoa on analysoitu keskittyen huumorikäyttäytymiseen sukupuolinäkökulmasta, näin ollen harjoittaen myös feminististä keskusteluanalyysia. Tutkimuksessa havaittiin paljon huumoria, joka jaettiin neljään kategoriaan sen mukaan, kuka oli osallisena huumorin tuottamisessa. Opettajan tuottamalla sekä oppilaiden ja opettajan yhdessä tuottamalla huumorilla nähtiin olevan myönteisiä vaikutuksia opetusvuorovaikutukseen. Yksittäisen oppilaan tuottamalla huumorilla nähtiin olevan sekä myönteisiä että kielteisiä vaikutuksia luokkahuoneen ilmapiiriin. Oppilaiden välinen huumori oli poikien keskeistä huumoria, joka nähtiin osittaen poikien tapana osoittaa maskuliinisuutta ja kuulumista ryhmään. Silmiinpistävää aineistossa oli tyttöjen osallistumattomuus huumorin tuottamiseen.
dc.format.extent 69 sivua
dc.language.iso eng
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other Classroom interaction
dc.subject.other humor
dc.subject.other conversation analysis
dc.subject.other feminist conversation analysis
dc.title Humor in the classroom
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201207042000
dc.subject.ysa luokkatyöskentely
dc.subject.ysa huumori
dc.subject.ysa vuorovaikutus
dc.subject.ysa kouluympäristö
dc.subject.ysa keskustelunanalyysi
dc.subject.ysa oppilaat
dc.subject.ysa opettajat
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master’s thesis en
dc.contributor.tiedekunta humanistinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Humanities en
dc.contributor.laitos kielten laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Languages en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine englannin kieli fi
dc.contributor.oppiaine English en
dc.subject.method Kvalitatiivinen tutkimus
dc.date.updated 2012-07-04T09:27:34Z

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record