Yläkoululaisten oppilaiden näkemyksiä ja kokemuksia lukemis- ja kirjoittamisvaikeuksista

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Salokangas, Mari
dc.date.accessioned 2012-06-28T13:16:29Z
dc.date.available 2012-06-28T13:16:29Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1218902
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201206281979 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/38118
dc.description.abstract Työssäni tutkin yläkoululaisten oppilaiden näkemyksiä ja kokemuksia lukemis- ja kirjoittamisvaikeuksista. Tutkimukseni tarkoituksena oli antaa puheenvuoro oppilaille, sillä aiemmat tutkimukset ovat hyvin vähän huomioineet lukivaikeuksisten oppilaiden omaa näkökulmaa. Pyrin selvittämään, miten oppilaat suhtautuvat omaan tilanteeseensa, miten lukivaikeus näkyy kouluarjen oppimistilanteissa, millaisina he kokevat erilaiset tukitoimet ja millaisia selviytymisstrategioita he käyttävät. Tutkimuksessani haastattelin kuutta yläkoululaista nuorta, joilla kaikilla oli kouluhistoriansa aikana todettu jonkinasteinen lukivaikeus. Haastatteluaineistoa analysoin sisällönanalyysin metodein. Tutkimuksessa kävi ilmi, että oppilaat ovat sopeutuneet tilanteeseensa hyvin, eikä lukivaikeutta tule arjessa aina edes ajateltua. Tietyissä oppimistilanteissa, kuten koulukontekstin lukemis- ja kirjoittamistilanteissa, lukivaikeus muistuttaa olemassaolostaan. Tällaisia tilanteita oppilaat kohtaavat niin äidinkielen ja kirjallisuuden kuin vieraiden kielten sekä niin kutsuttujen perinteisten lukuaineiden oppitunneilla. Oppimisesta mukavaa tekevät esimerkiksi vaihtelevat oppituntitilanteet ja motivoivat kirjoitustehtävät. Haastatellut kokivat opettajien tukevan heitä tarvittaessa, mutta näkyvään erityisasemaan asettamista ei toivottu. Tukikeinoista tärkeimpiä ovat esimerkiksi tietokoneen käyttäminen kirjoittamisen apuna, ja selviytymisstrategioista tärkein on oma asenne. Aihepiiriltään kiinnostavien tekstien lukemisen mainittiin olevan mukavaa, sekä osa tiedosti lukemisen vaikuttavan positiivisesti lukivaikeuteen. Lukivaikeus vaikuttaa paljon myös oppilaiden opiskeluvalintoihin, sillä lukiota ei kukaan haastatelluista maininnut kiinnostavana vaihtoehtona. Oppilaat hakeutuvat sellaisille aloille, missä he ajattelevat olevan vähemmän teoriaopintoja sekä lukemista ja kirjoittamista. Jokainen haastatelluista mainitsi ammatilliset opinnot yhdeksännen luokan jälkeen vaihtoehdokseen. Vaikka lukivaikeus tiedostetaan ja on opittu hyväksymään, vaikuttaa se silti oppilaiden itsetuntoon ja käsityksiin omista mahdollisuuksista ja kyvyistä.
dc.format.extent 69 sivua
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other lukihäiriöt
dc.subject.other kielelliset häiriöt
dc.subject.other oppimisvaikeudet
dc.subject.other opetus
dc.title Yläkoululaisten oppilaiden näkemyksiä ja kokemuksia lukemis- ja kirjoittamisvaikeuksista
dc.type Book en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201206281979
dc.subject.ysa lukihäiriöt
dc.subject.ysa kielelliset häiriöt
dc.subject.ysa oppimisvaikeudet
dc.subject.ysa opetus
dc.subject.ysa yläkoulu
dc.subject.ysa oppilaat
dc.subject.ysa lukeminen
dc.subject.ysa kirjoittaminen
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.contributor.tiedekunta humanistinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Humanities en
dc.contributor.laitos kielten laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Languages en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine suomen kieli fi
dc.contributor.oppiaine Finnish en
dc.date.updated 2012-06-28T13:16:30Z

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record