Verkkolaskun käyttöönoton haasteet innovaatioiden diffuusioteorian viitekehyksessä

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Kärppä, Pertti
dc.date.accessioned 2012-06-26T05:45:01Z
dc.date.available 2012-06-26T05:45:01Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/38102
dc.description.abstract Kärppä, Pertti Verkkolaskun käyttöönoton haasteet innovaatioiden diffuusioteorian viitekehyksessä. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 2012, 28 s. Tietojärjestelmätiede, Kandidaatin tutkielma Ohjaaja: Seppänen, Ville Verkkolaskun käyttämisellä saavutetaan suuria säästöjä manuaaliseen laskujen käsittelyyn verrattuna. Edut tulevat parhaiten näkyviin laskuvolyymin kasvaessa suureksi. Sen vuoksi verkkolaskun edut on parhaiten ymmärretty suurissa yrityksissä. Tutkielmassa selvitetään kirjallisuuskatsauksen avulla verkkolaskun käyttöönoton haasteita ja tutkitaan mitä haasteita ja esteitä yrityksillä on verkkolaskun käyttöönotossa Suomessa ja kansainvälisesti. Tutkielmassa määritellään verkkolasku ja eri verkkolasku formaatit. Tutkielmassa verkkolaskun käyttöönoton haasteita tutkitaan Rogersin innovaatioiden diffuusioteorian viitekehyksessä. Lähes kaikki suuret yritykset käyttävät jo verkkolaskua pienet ja keskisuuret yritykset ovat tulossa verkkolaskun käyttöön voimakkaasti. Joillakin yrityksillä on vielä käytössä muita sähköisen laskun muotoja mutta ne ovat väistymässä verkkolaskun helpon ja edullisen käyttöönoton vuoksi. Verkkolaskun käyttöönotto on tärkeää myös ympäristösuojelun näkökulmasta. Verkkolaskun etuja punnittaessa ei voida ohittaa seikkaa, että verkkolaskun käytöllä pienennetään ympäristön hiilidioksidikuormitusta. Valtionhallinto on pyrkinyt lisäämään verkkolaskun käyttöä Suomessa. Valtionhallinto ilmoitti 2009 että sen alaiset toimijat ottavat vastaan vain verkkolaskuja vuoden 2009 jälkeen. Verkkolaskun käyttöönottoon löytyi haasteita, jotka ovat tuttuja muidenkin tietojärjestelmien kohdalla; muutosvastarinta ja viestinnälliset esteet, organisaatioilla ei ole tietoa voiko laskun vastaanottaja käyttää verkkolaskua. Verkkolaskun käyttöönoton haasteita pyritään helpottamaan päivittämällä EU:n direktiivejä ja poistamalla lainsäädännöllisiä esteitä joidenkin maiden kohdalla kansainvälisestä verkkolaskutuksesta. fi
dc.language.iso fin
dc.rights restrictedAccess fi
dc.subject.other verkkolasku fi
dc.subject.other sähköinen lasku fi
dc.subject.other operaattori fi
dc.subject.other innovaatioiden diffuusio fi
dc.title Verkkolaskun käyttöönoton haasteet innovaatioiden diffuusioteorian viitekehyksessä
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201206261961
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Kandidaatintutkielma fi
dc.type.ontasot Bachelor's thesis en
dc.contributor.tiedekunta Informaatioteknologian tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Information Technology en
dc.contributor.laitos Informaatioteknologia fi
dc.contributor.laitos Information Technology en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine tietojärjestelmätiede fi
dc.contributor.oppiaine Information Systems Science en
dc.rights.restriction This material has a restricted access due to copyright reasons. en
dc.rights.restriction Luettavissa tekijänoikeudellisista syistä vain Jyväskylän yliopiston Tietojenkäsittelytieteiden laitoksella. fi

This material has a restricted access due to copyright reasons.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record