Mulla on ei aikaa : olla-verbin käytön kehittyminen oppijan puheessa

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Alila, Jaana
dc.date.accessioned 2012-06-18T07:18:37Z
dc.date.available 2012-06-18T07:18:37Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1218515
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201206181888 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/38052
dc.description.abstract Tiivistelmä – Abstract Tutkimuksessani selvitän, millä tavalla olla-verbin käyttö kehittyy oppijan puheessa ensimmäisen suomen kielen opiskeluvuoden aikana. Lisäksi selvitän, millä tavalla käytön kehittyminen näkyy taajuudessa, tarkkuudessa ja kompleksisuudessa sekä miten olla-verbin käyttö puheessa eroaa sen käytöstä kirjoitetussa kielessä. Olen kerännyt puheaineistoni vuoden ajalta kahdelta suomea toisena kielenä opiskelevalta informantilta. Aineistonkeruukertoja on yhteensä neljä ja jokainen haastattelu on noin 30 minuutin mittainen. Teoreettinen viitekehykseni on konstruktiolähtöinen. Tutkimukseni pohjaa Jyväskylän yliopiston kielten laitok-sen The Linguistic Basis of the Common European Framework levels (Cefling) ja Toisen kielen oppimisen polut (Topling) -hankkeisiin, joiden päätavoitteena on tutkia oppijoiden kielen kehitystä kirjallisen aineiston avulla. Tutkimukseni vastaa hankkeiden piirissä heränneeseen tarpeeseen tutkia samantyyppisiä asioita puheaineistosta. Vertailen tutkimustuloksiani Taru Kynsijärven pro gradu -työn tuloksiin, jotka perustuvat Cefling-hankkeen aineistoon. Olla-verbillisten lauseiden määrä ei kerro kielitaidon kehittymisestä, vaan vaihtelee satunnaisesti kielitaidon eri tasoilla. Eri tasojen väliset laadulliset erot kertovat kielitaidon kehittymisestä. Ylemmällä kielitaidon tasolla eri rakenteiden käyttö on monipuolisempaa ja kohdekielisempää kuin alemmalla tasolla. Tällaisia eroja on syntaktisten lausetyyppien, liittomuotojen, moniverbisten rakenteiden sekä kysymys-, käsky- ja kieltomuotojen käytössä. Kynsijärven tutkimuksessa olla-verbirakenteet kehittyvät sekä määrällisesti että laadullisesti. Tämän tutkimuksen aineistossa yksittäisten rakenteiden taajuus, tarkkuus ja kompleksisuus kertovat kielitaidon kehittymisestä. Kirjoitetun aineiston rakenteet ovat hieman monipuolisempia kuin vastaavalla tasolla olevan puheaineiston, mutta pääpiirteittäin kielitaito kehittyy samalla tavalla.
dc.format.extent 77 sivua
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other Suomen kieli
dc.subject.other suomi toisena kielenä
dc.subject.other kielellinen kehitys
dc.subject.other verbit
dc.subject.other olla-verbi
dc.title Mulla on ei aikaa : olla-verbin käytön kehittyminen oppijan puheessa
dc.title.alternative Olla-verbin käytön kehittyminen oppijan puheessa
dc.type Book en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201206181888
dc.subject.ysa suomen kieli
dc.subject.ysa toinen kieli
dc.subject.ysa kielellinen kehitys
dc.subject.ysa verbit
dc.subject.ysa puhe
dc.subject.ysa kielioppi
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.contributor.tiedekunta humanistinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Humanities en
dc.contributor.laitos kielten laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Languages en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine suomen kieli fi
dc.contributor.oppiaine Finnish en
dc.date.updated 2012-06-18T07:18:38Z

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record