Tehokkuusajattelu koulukasvatuksessa

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Väätäinen, Anni
dc.date.accessioned 2012-06-13T05:47:37Z
dc.date.available 2012-06-13T05:47:37Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1218402
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201206131857 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/38022
dc.description.abstract Tutkimuksen tavoitteena on selittää alakoulun opettajien ja rehtorien sekä luokanopettajaopiskelijoiden käsityksiä koulukasvatuksesta ja siitä, näkyykö yhteiskunnan tehokkuusajattelu koulussa. Tutkimuskysymykseni ovat: Millaista kasvatus on koulussa? Mitä tehokkuus koulumaailmassa tarkoittaa? Kokevatko alakoulun opettajat, rehtorit ja luokanopettajaopiskelijat ristiriitaa yhteiskunnan ja omien arvojen sekä kasvatustavoitteiden välillä? Tutkimukseni tehtiin laadullisena tutkimuksena, jossa aineistonkeruumenetelmänä käytettiin puolistrukturoitua haastattelua. Haastateltavia oli yhteensä 15, joista viisi oli rehtoreita, seitsemän alakoulun opettajaa ja kolme luokanopettajaopiskelijaa. Aineistoni koostuu kahdesta osasta. Ensimmäiseen osaan haastattelin kolmea henkilöä: kahta opettajaa ja yhtä luokanopettajaopiskelijaa huhtikuussa 2010. Toisessa osassa haastattelut toistettiin kolmelle henkilölle ja lisäksi haastateltiin 12 uutta henkilöä. Ne toteutettiin huhti-, touko- ja kesäkuussa 2011. Haastattelut kestivät yhteensä 6 tuntia 32 minuuttia ja litteroituna aineistoa oli 98 sivua. Aineiston analyysissä käytettiin sekä teoriaohjaavaa että aineistolähtöistä sisällönanalyysiä. Keskeisiä tutkimustuloksia oli, että kasvatusvastuu ja ennen kaikkea vanhempien vaatimukset koulua kohtaan ovat lisääntyneet. Tuloksista kävi ilmi, että tehokkuus kuuluu vahvasti nykypäivään, mutta sen korostamista tutkimuksen osallistujat pitävät negatiivisena asiana. Kaikista kielteisimmin tehokkuuteen suhtautuivat luokanopettajaopiskelijat. Lisäksi luokanopettajaopiskelijat sekä rehtorit kokivat eniten ristiriitoja yhteiskunnan ja omien arvojensa välillä. Koulun tärkeimpänä tehtävänä opettajat, rehtorit ja luokanopettajaopiskelijat pitävät oppilaan persoonallisen kasvun tukemista ja jokaisen oman paikan löytämistä yhteiskunnassa.
dc.format.extent 110 sivua
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other kasvatusvastuu
dc.title Tehokkuusajattelu koulukasvatuksessa
dc.type Book en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201206131857
dc.subject.ysa tehokkuus
dc.subject.ysa koulukasvatus
dc.subject.ysa kasvatus
dc.subject.ysa tavoitteet
dc.subject.ysa arvot
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master’s thesis en
dc.contributor.tiedekunta kasvatustieteiden tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Education en
dc.contributor.laitos opettajankoulutuslaitos fi
dc.contributor.laitos Department of Teacher Education en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine luokanopettajakoulutus fi
dc.contributor.oppiaine Teacher Education en
dc.date.updated 2012-06-13T05:47:38Z

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record