Marin ohjaajuuden ulottuvuudet : fenomenologis-hermeneuttinen tutkimus erään lukion opinto-ohjaajan ohjaajuudesta

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Pulkkinen, Pilvi
dc.date.accessioned 2012-06-04T09:07:01Z
dc.date.available 2012-06-04T09:07:01Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1218142
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201206041793 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/37955
dc.description.abstract Tutkimuksen tavoitteena on tarkastella opinto-ohjaajan ohjaukseen liittyviä kokemuksia ja selvittää, minkälaisten merkitysten pohjalta hän toimii. Tutkimustehtävänä on selvittää, miten opinto-ohjaaja kokee oman ohjaajuutensa keskeisimmät ulottuvuudet. Tutkimus on luonteeltaan laadullinen tapaustutkimus, jossa syvennytään yhden opinto-ohjaajan ohjaajuuteen. Tutkimusta lähestytään fenomenologis-hermeneuttisesta näkökulmasta. Fenomenologiassa tutkitaan yksilön kokemuksissa esiin tulevia merkitysrakenteita, ja hermeneutiikassa tulkitaan haastateltavan ilmaisuja kokemuksista. Tutkimusaineisto on kerätty hyödyntämällä stimulated recall -menetelmää, jossa haastattelun tukena on käytetty videonauhaa opinto-ohjaajan pitämistä ammatinvalinnanohjauskeskusteluista. Tutkimusaineiston käsittelyssä ja analyysissa on pyritty etenemään Giorgin (1985) fenomenologisten portaiden mukaan. Menetelmä sisältää neljä systemaattista ja prosessimaisesti etenevää vaihetta. Tutkimushenkilönä on ammattitaitoinen, kokenut ja ohjauksen kehittämisestä innostunut lukion opinto-ohjaaja, Mari (nimi muutettu). Marin omaan ohjaajuuteensa liittämät kokemukset ja niitä kuvaavat merkitykset jäsentyivät tutkimuksen aikana seitsemäksi eri merkityskokonaisuudeksi: ohjattaviin suhtautumisen, kohtaamisen, voimaantumisen, luovuuden, intuition, mielikuvien ja ohjauksen kehittämisen kokonaisuuksiksi. Näistä kolme ensimmäistä kuvaavat Marin ohjaajuuden sydämen asioita, jotka heijastavat Marin ohjauksen arvomaailmaa: ne kertovat, miten Mari suhtautuu opiskelijoihin, minkälainen tila Marin ohjauksessa vallitsee ja mitkä asiat ohjauksessa ovat Marin mielestä kaikista tärkeimpiä. Jälkimmäiset neljä merkityskokonaisuutta kuvaavat Marin luovaa työotetta, joka ilmentää Marin tapaa tehdä ohjaustyötä. Mari kuvaa sydämen asioita ja luovaa työotetta voimapariksi, jossa sydämen asiat vievät ohjaajan voimia ja luovaan työotteeseen kuuluvat asiat vastaavasti antavat ohjaajalle voimia. Tutkimusprosessi on ollut myös Marille hänen omien sanojensa mukaan antoisa oppimiskokemus, joka on tuonut hänelle uusia oivalluksia omasta ohjaajuudestaan. Tämä tutkimus viestittää ohjaajille oman ohjaajuuden ja sen eri ulottuvuuksien tiedostamisen tärkeydestä. Se vaatii ohjaajalta ennen kaikkea pysähtymistä ja omien kokemuksien reflektoimista ja tarkastelua ulkopuolisen silmin.
dc.format.extent 116 sivua
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other opinto-ohjaaja
dc.subject.other ohjaajuus
dc.subject.other fenomenologia
dc.subject.other hermeneutiikka
dc.subject.other stimulated recall -menetelmä
dc.subject.other reflektointi
dc.subject.other ammatinvalinnanohjaus
dc.title Marin ohjaajuuden ulottuvuudet : fenomenologis-hermeneuttinen tutkimus erään lukion opinto-ohjaajan ohjaajuudesta
dc.title.alternative Fenomenologis-hermeneuttinen tutkimus erään lukion opinto-ohjaajan ohjaajuudesta
dc.type Book en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201206041793
dc.subject.ysa opinto-ohjaajat
dc.subject.ysa hermeneutiikka
dc.subject.ysa reflektio
dc.subject.ysa ammatinvalinnanohjaus
dc.subject.ysa fenomenologia
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master’s thesis en
dc.contributor.tiedekunta kasvatustieteiden tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Education en
dc.contributor.laitos opettajankoulutuslaitos fi
dc.contributor.laitos Department of Teacher Education en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine luokanopettajakoulutus fi
dc.contributor.oppiaine Teacher Education en
dc.subject.method Tapaustutkimus
dc.date.updated 2012-06-04T09:07:01Z

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record