Sähköiset keskustelupalstat viestinnän välineenä : tapaustutkimus: Kilke

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Väyrynen, Virpi
dc.date.accessioned 2012-06-01T11:26:03Z
dc.date.available 2012-06-01T11:26:03Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1217800
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201206011780 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/37943
dc.description.abstract Tässä pro gradu -tutkielmassa tutkittiin keskustelupalstaa viestinnän välineenä. Tutkimuksessa selvitettiin, millaista viestintä on sähköisellä keskustelupalstalla ja miten keskustelupalsta toimii virtuaaliryhmän tiedonvälityskanavana. Lisäksi tutkimuksen avulla selvitettiin, miten ryhmän jäsenet kokevat sosiaalista läsnäolon tunnetta ja mitä viestintäkanavia keskustelupalstan rinnalle kaivataan. Tutkimus oli luonteeltaan tapaustutkimus, ja tutkimuksen kohteena oli Suomen Partiolaiset ry:n suurleiri Kilkkeen kansainvälisyysosa-alueen keskus-telupalsta ja sen käyttäjät. Tutkimuksessa kerättiin ja analysoitiin tilastollista aineistoa ryhmän omalta keskustelupalstalta. Lisäksi haastateltiin keskustelu-palstan kuuttatoista aktiivista käyttäjää. Haastattelujen avulla selvitettiin, mil-laiseksi ryhmän jäsenet kokivat viestinnän keskustelupalstalla, miten sosiaali-nen läsnäolo välittyi palstan kautta, mitä kanavia haastatellut kaipaavat keskustelupalstan rinnalle ja miten hyödyllinen keskustelupalsta oli virtuaaliryhmän välineenä. Keskustelupalstaa vähän tai ei lainkaan käyttäneille lähetettiin kysely, jonka avulla haettiin syitä palstan käyttämättömyydelle. Tutkimuksen mukaan keskustelupalsta tuki hyvin Kilkkeen kansainväli-syysosa-alueen viestintää. Keskustelupalstalla pystyttiin jatkamaan muun mu-assa keskusteluja ja pohdintoja, joita ei ehditty käsitellä kokouksissa. Palstalla oli selvästi havaittavissa aktiivisten käyttäjien ryhmä, joka jakoi tietoa, kom-mentoi aktiivisesti keskustelua ja esitti myös lisäkysymyksiä. Tutkimus osoitti myös, että keskustelupalsta toimi hyvin tiedon varastoinnin paikkana, josta löysi kysymyksiä ja vastauksia. Ryhmään yhteenkuuluvuuden tunne välittyi parhaiten aikaisemmin ta-vanneiden keskustelijoiden kanssa. Tutkimuksessa tuli myös ilmi, että suljetun ryhmän keskustelupalstalla ei tarvita sääntöjä, vaan ryhmä pystyi noudatta-maan yleisiä internetissä käytettäviä sääntöjä. Tutkimuksen avulla saatiin myös selville, miksi osa ryhmien jäsenistä jäi keskustelun ulkopuolelle. Tutkimus osoitti, että keskustelupalstan käyttäminen harrastusprojektissa antaa lisäarvoa projektille, sen avulla voidaan jatkaa keskusteluja, joita ei esi-merkiksi kokouksissa ehditä käsitellä. Siten keskustelupalstaa voidaan käyttää projektia tukevana kanavana. Tulevaisuudessa keskustelupalstan saattaa korvata Facebookin ryhmät.
dc.format.extent 102 sivua
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other viestintä
dc.subject.other ryhmä
dc.subject.other keskustelupalsta
dc.subject.other Kilke
dc.title Sähköiset keskustelupalstat viestinnän välineenä : tapaustutkimus: Kilke
dc.type Book en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201206011780
dc.subject.ysa viestintä
dc.subject.ysa ryhmät
dc.subject.ysa keskustelupalstat
dc.subject.ysa verkkokeskustelu
dc.subject.ysa verkkoviestintä
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.contributor.tiedekunta informaatioteknologian tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Information Technology en
dc.contributor.laitos tietojenkäsittelytieteiden laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Computer Science and Information Systems en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine tietojärjestelmätiede fi
dc.subject.method Tapaustutkimus
dc.date.updated 2012-06-01T11:26:03Z

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record