Tie oppimiseen ja kulttuurienvälisyyteen : intensiivikurssi opettajaopiskelijoiden kansainvälistäjänä

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Yli-Honkola, Minttu
dc.date.accessioned 2012-06-01T10:16:45Z
dc.date.available 2012-06-01T10:16:45Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1217784
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201206011778 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/37942
dc.description.abstract Tapaustutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, miten Erasmus-intensiivikurssille osallistuminen edistää opettajaopiskelijoiden kansainvälistymistä, sosiaalista kanssakäymistä sekä luonnontieteiden oppimista. Tarkentavat alakysymykset kohdistuivat siihen, millaisia tavoitteita opiskelijoilla on kurssia kohtaan ja vastaavatko arvioidut hyödyt niihin. Tutkimuksessa selvitettiin myös sitä, miten kansainvälistyminen toteutuu ja sosiaaliset suhteet muodostuvat. Lisäksi erityishuomio kohdistui luonnontieteen oppimiseen ja henkilökohtaisten taitojen kehittymiseen. Tulevien opettajien kansainvälistyminen on perusteltua, sillä he tulevat työssään kasvattamaan oppilaita kansainvälisyyteen. Aineisto kerättiin Wienissä maaliskuussa 2011 järjestetyn luonnontieteen opettamisen ja oppimisen intensiivikurssin aikana kolmen eri kyselyn avulla. Kyselyiden sisältämät avoimet kysymykset olivat englanniksi, sillä se oli myös kurssin opetuskieli. Aineistoa kerättiin myös osallistuvan havainnoinnin menetelmin, jolloin kurssin aikaisia kenttämuistiinpanoja voitiin hyödyntää kyselylomakeaineiston analyysin tukena ja monipuolistajana. Osallistuvan havainnoijan lisäksi kurssille osallistui 37 eurooppalaista opiskelijaa kahdeksasta maasta. Heistä lähes kaikki aikoivat valmistumisensa jälkeen opettaa yhtä tai useampaa luonnontieteellistä oppiainetta 0–20-vuotiaille. Tutkimuksen päätuloksina voidaan esittää, että osallistujat kokivat kurssin hyödylliseksi erityisesti luonnontieteiden oppimisen ja kansainvälistymisen osalta. Lisäksi kielitaito arvioitiin kurssin lopussa useammin hyväksi tai erittäin hyväksi kuin kurssin alkaessa. Sosiaalisten suhteiden muodostumisessa keskeisessä asemassa oli opiskelijoiden kotimaa ja kieli. Paikalliset opiskelijat vaikuttivat jäävän muun ryhmän ulkopuolelle, eivätkä he osallistuneet vapaa-ajan ohjelmaan kuin muutaman kerran. Useat heistä ilmoittivat osallistuvansa kurssille pakotettuina ja arvioivat kansainväliset suhteet vähemmän tärkeiksi kuin muut osallistujat. Sen sijaan ulkomaiset opiskelijat osasivat määritellä syyt ja tavoitteet osallistumiselleen tarkemmin ja he pitivät kansainvälisiä suhteita tärkeämpinä kuin kotimaassaan kansainvälistyvät. Tämän perusteella voisikin olettaa että kotikampuksella kansainvälistyminen on mahdollista, mutta kokemus ei välttämättä ole yhtälailla intensiivinen.
dc.format.extent 86 sivua
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other Erasmus Intensive Program
dc.title Tie oppimiseen ja kulttuurienvälisyyteen : intensiivikurssi opettajaopiskelijoiden kansainvälistäjänä
dc.type Book en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201206011778
dc.subject.ysa globaalikasvatus
dc.subject.ysa kansainvälistyminen
dc.subject.ysa kansainvälisyyskasvatus
dc.subject.ysa kulttuurienvälisyys
dc.subject.ysa osallistuva havainnointi
dc.subject.ysa opettajankoulutus
dc.subject.ysa opiskelijat
dc.subject.ysa sosiaaliset suhteet
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master’s thesis en
dc.contributor.tiedekunta kasvatustieteiden tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Education en
dc.contributor.laitos opettajankoulutuslaitos fi
dc.contributor.laitos Department of Teacher Education en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine luokanopettajakoulutus fi
dc.contributor.oppiaine Teacher Education en
dc.date.updated 2012-06-01T10:16:45Z

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record