Opettajaopiskelijoiden käyttämät viestinnälliset lähestymistavat alakoulun luonnontiedon oppitunneilla : kohti dialogista tutkivaa oppimista

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Kokkonen, Tuukka
dc.date.accessioned 2012-05-29T06:14:41Z
dc.date.available 2012-05-29T06:14:41Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1217474
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201205291752 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/37917
dc.description.abstract Kokkonen, T. 2012. Opettajaopiskelijoiden käyttämät viestinnälliset lähestymistavat alakoulun luonnontiedon oppitunneilla. Kohti dialogista tutkivaa oppimista. Jyväskylän yliopisto. Opettajankoulutuslaitos. Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma. 64 sivua. Luonnontieteiden opetusta on viime aikoina kehitetty kohti tutkivaa oppimista. Tämä on näkynyt myös Jyväskylän yliopiston opettajankoulutukseen, jossa on pyritty uudistamaan luonnontiedon kurssia (POM11YL) vastaamaan paremmin nykyistä käsitystä hyvästä luonnontiedon opetuksesta. Lukuvuonna 2010–2011 opettajaopiskelijat tutustuivat kurssin aikana ilmastonmuutokseen ja dialogisen tutkivan opetuksen ajatuksiin. He suunnittelivat ja toteuttivat dialogisuuteen perustuvan opetuskokonaisuuden (90 min). Suunnittelussa heitä ohjattiin keskittymään tunnin vuorovaikutukseen viestinnällisiä lähestymistapoja (Mortimer & Scott 2003) hyödyntäen. Tässä tutkimuksessa tutkittiin, millaisia viestinnällisiä lähestymistapoja opettajaopiskelijat käyttivät suunnittelemiensa oppituntien eri vaiheissa ja miten dialogisuus näkyi opetuksessa. Lisäksi tarkasteltiin, miten opettajaopiskelijoiden pitämät oppitunnit vastasivat suunnitelmia viestinnällisten lähestymistapojen osalta, ja miten tunneilla näkyi ajatus dialogisesta opetuksen avaamisvaiheesta ja auktoritatiivisesta sulkemisvaiheesta (Scott & Ametller 2007). Viestinnällistä lähestymistapaa tarkasteltiin kahdella ulottuvuudella, jotka olivat vuorovaikutteinen-vuorovaikutukseton ja dialoginen-auktoritatiivinen. Tutkimusaineisto koostui neljästä keväällä 2011 videoidusta oppitunnista, joiden toteutuksesta vastasivat eri opiskelijaryhmät. Tunnit pidettiin kuudensissa luokissa Keski-Suomessa. Lisäksi aineistona olivat opiskelijoiden laatimat tuntisuunnitelmat. Tutkimuksen perusteella voidaan todeta, että opiskelijoiden on hankala soveltaa dialogisuutta opettaessaan. Vaikka he olivat suunnitelleet tunnit pääosin vuorovaikutteisiksi ja dialogisiksi, ne toteutuivat joitakin dialogisia tuokioita lukuun ottamatta auktoritatiivisina. Myös selkeät dialogiset opetuksen avaamisvaiheet puuttuivat. Tutkimuksen perusteella opettajankoulutuksen luonnontiedon kurssia on kehitettävä edelleen, mikäli pyrkimyksenä on kouluttaa opettajia, jotka toteuttavat dialogista tutkivaa oppimista. Tällöin he rakentavat opetuksensa siten, että se etenee oppilaiden arkikäsityksistä kohti luonnontieteellistä selitystä. Asiasanat: dialogisuus, opetus, opettajankoulutus, tutkiva oppiminen, ympäristö- ja luonnontieto
dc.format.extent 69 sivua
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other dialogisuus
dc.subject.other opetus
dc.subject.other opettajankoulutus
dc.subject.other tutkiva oppiminen
dc.subject.other ympäristö- ja luonnontieto
dc.title Opettajaopiskelijoiden käyttämät viestinnälliset lähestymistavat alakoulun luonnontiedon oppitunneilla : kohti dialogista tutkivaa oppimista
dc.title.alternative Kohti dialogista tutkivaa oppimista
dc.type Book en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201205291752
dc.subject.ysa dialogisuus
dc.subject.ysa opetus
dc.subject.ysa opettajankoulutus
dc.subject.ysa tutkiva oppiminen
dc.subject.ysa oppitunnit
dc.subject.ysa ympäristö- ja luonnontieto
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master’s thesis en
dc.contributor.tiedekunta kasvatustieteiden tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Education en
dc.contributor.laitos opettajankoulutuslaitos fi
dc.contributor.laitos Department of Teacher Education en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine luokanopettajakoulutus fi
dc.contributor.oppiaine Teacher Education en
dc.date.updated 2012-05-29T06:14:42Z

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record