Comma or no comma : two case studies on present-day English corpora

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Jormalainen, Maija
dc.date.accessioned 2012-05-09T13:04:17Z
dc.date.available 2012-05-09T13:04:17Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/37797
dc.description.abstract Pilkun käyttö englannin kielessä nähdään yleensä yksioikoisena. Tietyt pilkkusäännöt ovat juurtuneet ihmisten käytäntöön ja usein on vaikea nähdä pilkkua niinkin monimutkaisena ja epäselvänä kuin se todellisuudessa on. Tutkin kandidaatin työssäni pilkun käyttöä lauseenalkuisten adverbiaalilausekkeiden According to X ja In + year jälkeen. Tämä on alue, jolla pilkun käyttöä on tutkittu hyvin vähän. Tarkastelin pilkun käyttöä kielenhuolto-oppaiden ja korpusdatan avulla selvittääkseni, mitkä asiat vaikuttavat siihen, käytetäänkö pilkkua vai ei. Hyödynsin tutkielmassani useita kielenhuolto-oppaita. Kiinnitin erityistä huomiota siihen, mitä lauseenalkuisten adverbiaalilausekkeiden jälkeisestä pilkusta (tai pilkuttomuudesta) opastetaan. Ilmeni, että juuri tähän lauseen kohtaan on vain siihen yleisluontoisesti viittaavia ohjeita. Oppaissa kerrottiin, että lyhyttä johdantoa lauseen alussa ei ole tarpeen erottaa päälauseesta pilkulla, jos mahdollisen pilkun kohdalla ei ole luonnollista taukoa. Korpusaineiston tutkiminen laajensi käsitystä pilkun käytöstä tutkittavan lauseenkohdan kanssa. Haut korpuksessa antoivat suuren määrän tutkittavaa materiaalia ja pilkun käyttöä oli täten mahdollista tutkia kielen luonnollisessa ympäristössä. Korpusaineiston rajaus tosin vähensi tutkittavaa materiaalia, mikä oli tarpeen, jotta tutkielma ei laajenisi yli kandidaatintutkielman ohjeellisen laajuuden. Tutkimuksen korpusaineiston pohjalta oli mahdollista tehdä uusia pilkun käyttöön viittaavia ohjeita. Tutkimuksen korpusaineiston rajaus jätti pois tutkinnasta useita esimerkkilauseita, jotka saatiin tekemällä korpushaut. Jatkon kannalta voisi olla hyödyllistä ottaa pois rajatut esimerkit mukaan ja selvittää pilkun käyttöä laajemmassa mittasuhteessa. Myös testejä voisi käyttää hyödyksi tutkiessa lauseenalkuisten adverbiaalilausekkeiden kanssa esiintyviä pilkkuja. fi
dc.format.extent 20
dc.language.iso eng
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights openAccess en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other corpus linguistics
dc.subject.other comma rules
dc.title Comma or no comma : two case studies on present-day English corpora
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201205091631
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Kandidaatintutkielma fi
dc.type.ontasot Bachelor's thesis en
dc.contributor.tiedekunta Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Humanities and Social Sciences en
dc.contributor.laitos Kieli- ja viestintätieteiden laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Language and Communication Studies en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine English en
dc.contributor.oppiaine englannin kieli fi
dc.date.updated 2012-05-09T13:04:17Z

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record