Identity construction in a pwnage video on YouTube

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Lindholm, Maiju
dc.date.accessioned 2012-05-08T15:05:07Z
dc.date.available 2012-05-08T15:05:07Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/37792
dc.description.abstract Internet on viimeisen vuosikymmenen aikana synnyttänyt lukemattomia uusia genrejä, joista huomattava osa pohjautuu vanhoihin, jo olemassaolleisiin genreihin. Toimintatavat, tarkoitukset ja saavutukset näissä genreissä ovat vielä melko tuntemattomia tutkimuskohteita kielitieteessä. Tässä tutkimuksessa toissijaisena tavoitteena oli selvittää uuden YouTube-genren, josta tässä käytän nimitystä argument pwnage, tyypillisiä piirteitä. Ensisijainen tavoite oli yhtä kyseiseen genreen kuuluvaa videota analysoiden tutkia, miten videon tekijän sosiaalinen identiteetti rakentuu pwnage-toiminnassa. Pwnage käsittää tässä yhteydessä vastustajan voittamista ideologisessa, yksipuolisessa väittelyssä, joka esitetään YouTube-sivustolla videoblogin muodossa. Tutkimuksen teoriapohja on tietokonevälitteisessä viestinnässä ja diskurssintutkimuksessa, jotka yhdistyvät Herringin (2004) kehittämässä mallissa. Diskurssintutkimuksen osalta työ nojautuu identiteetin rakentumiseen vuorovaikutuksessa, ja sitä analysoidessa keskityttiin merkitykseen, rakenteeseen ja sosiaalisiin suhteisiin. Analysissa otettiin huomioon myös teknologinen näkökulma. Genreanalyysissa aineistona käytettiin viittä YouTube-pwnage-videota, ja niitä tutkien selvitettiin videoiden yhtenäiset piirteet, joiden perusteella argument pwnage –genre voitiin tunnistaa. Identiteettianalyysissa aineistona oli yksi video, jota analysoitiin sekä itse videon että sen transkriptin kautta. Tutkimuksesta selvisi, että pwnage-toiminta YouTube-sivustolla on pääasiassa ateistien harrastamaa , ja se käsittää vastapuolen, joka usein on uskonnon edustaja, näkemysten osoittamista vääräksi sekä vastapuolen suoranaista pilkkausta. Identiteetin rakentuminen korostui näiden toimintojen sisällössä sekä niiden kielellisessä esittämisessä, jossa käytettiin väitelauseita, epäsuoruutta ja sarkasmia. fi
dc.format.extent 32
dc.language.iso eng
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights openAccess en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other Computer-mediated communication
dc.subject.other discourse analysis
dc.subject.other identity
dc.subject.other genre analysis.
dc.title Identity construction in a pwnage video on YouTube
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201205081627
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Kandidaatintutkielma fi
dc.type.ontasot Bachelor's thesis en
dc.contributor.tiedekunta Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Humanities and Social Sciences en
dc.contributor.laitos Kieli- ja viestintätieteiden laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Language and Communication Studies en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine English en
dc.contributor.oppiaine englannin kieli fi
dc.date.updated 2012-05-08T15:05:08Z

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record