Ohjauksen toimintakulttuurin muutos alueellisessa yhteistyössä : oppilaan- ja opinto-ohjauksen kehittämishankkeen raportti

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Karjalainen, Merja
dc.contributor.author Kasurinen, Helena
dc.date.accessioned 2012-05-03T12:55:05Z
dc.date.available 2012-05-03T12:55:05Z
dc.date.issued 2006
dc.identifier.isbn 951-39-2465-3
dc.identifier.issn 1456-5153
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:994158
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:ISBN:951-39-2465-3 en
dc.identifier.uri http://ktl.jyu.fi/img/portal/5916/Verkkojulkaisu_G031.pdf en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/37762
dc.description.abstract Opetushallitus käynnisti syksyllä 2003 oppilaan- ja opinto-ohjauksen kehittämishankkeen, jonka toiminta jatkuu vuoden 2007 loppuun. Opetusministeriö rahoittaa hanketta, joka on myös osa työministeriön työllisyyden politiikkaohjelmaa. Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa vuosille 2003–2008 opetusministeriö on nostanut ohjauspalvelut yhdeksi keskeiseksi kehittämiskohteeksi. Nykyisen hallituksen työllisyyden politiikkaohjelmassa on nuorten ohjauspalveluiden kehittämistä korostettu aiempaa enemmän. Myös ohjauksen arvioinnit ovat asettaneet ohjauspalvelujen kehittämiselle haasteita. OECD:n ohjaustoimintaa arvioineen projektin tulosten mukaan hyvin toimivat tiedotus-, neuvonta- ja ohjauspalvelut ovat elintärkeitä koulutusjärjestelmälle ja työmarkkinoille. Opetushallituksen vuonna 2002 toteuttamassa opinto-ohjauksen arviointiprojektissa tuli esille, että ohjauksen saatavuudessa on suuria eroja. Erityisesti siirtymävaihe perusopetuksesta toiselle asteelle osoittautui arvioinnissa ongelmakohdaksi. Ohjauksen kehittämishankkeen tavoitteena on alueellisen ja seutukunnallisen eri hallinnonalojen välisen moniammatillisen yhteistyön edistäminen. Ennaltaehkäisevää toimintaa tehostetaan, jotta varhainen tunnistaminen ja puuttuminen toteutuvat ja opintojen keskeytymiset vähenevät. Hankkeen tavoitteena on kehittää opintopolun nivelvaiheiden ohjausta ja seurantajärjestelmiä. Oppilaan- ja opinto-ohjauksen kehittämishanke on toteutettu seutukunnallisina projektina. Näitä aluehankkeita on ollut yhteenä 48 eri puolella Suomea. Tässä raportissa kuvataan näissä eri aluehankkeissa tehtyä kehittämistyötä. Aineisto on kerätty vuoden 2006 alussa kyselylomakkeella. Kaikissa aluehankkeissa oli kehitetty alueellista, seutukunnallista sekä eri hallinnonalojen välistä moniammatillista yhteistyötä. Oppilashuoltoa oli tehostettu ja kehitetty. Varhainen tunnistaminen ja puuttuminen ovat olleet esillä alueellissa koulutustilaisuuksissa. Opintojen keskeyttämisen vähentämiseen, opintopolun sujuvuuteen nivelvaiheissa ja seurantajärjestelmien kehittämiseen oli aluehankkeissa löydetty hyviä toimintamalleja. Ohjauksen laatukriteerien sekä palaute- ja arviointijärjestelmien kehittäminen vaatii panostamista jatkossa. fi
dc.format.extent 205 sivua
dc.language.iso fin
dc.publisher Koulutuksen tutkimuslaitos
dc.relation.ispartofseries Tutkimusselosteita / Koulutuksen tutkimuslaitos 31.
dc.rights openAccess fi
dc.title Ohjauksen toimintakulttuurin muutos alueellisessa yhteistyössä : oppilaan- ja opinto-ohjauksen kehittämishankkeen raportti
dc.type Book en
dc.identifier.urn URN:ISBN:951-39-2465-3
dc.subject.ysa oppilaanohjaus
dc.subject.ysa opinto-ohjaus
dc.subject.ysa moniammatillisuus
dc.subject.ysa opetussuunnitelmat
dc.subject.ysa alueellinen yhteistyö
dc.subject.ysa kehittämisprojektit
dc.type.dcmitype Text en

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record