Osaamista rakentamassa : ammattikorkeakoulut harjoittelujen ja työelämäyhteistyön kehittäjinä

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Virolainen, Maarit
dc.date.accessioned 2012-05-03T11:28:47Z
dc.date.available 2012-05-03T11:28:47Z
dc.date.issued 2006
dc.identifier.isbn 978-951-39-3517-7
dc.identifier.issn 1456-5153
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1215880
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-3517-7 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/37759
dc.description.abstract Ammattikorkeakoulujen työharjoittelut ovat yksi ammattikorkeakoulujen työelämäyhteistyön kenttä. Ne muodostavat merkittävän osan opiskelijoiden opetussuunnitelmasta. Opiskelijoiden opintoihin kuuluvien työelämäjaksojen merkitys korostuu kaksipilarisessa korkeakoululaitoksessa, missä ammattikorkeakoulujen oletetaan tukevan aluekehitystä ja tarjoavan työelämän ja sen kehittämisen vaatimuksiin perustuvaa korkeakouluopetusta. Tutkimuksessa tarkastellaan, miten harjoittelut on organisoitu, mitkä ovat suomalaisten ammattikorkeakoulujen työharjoittelumallit, mitkä tekijät vaikuttavat harjoittelumallien muotoutumiseen, mitä ovat ”hyvän” harjoittelun järjestämisen piirteet ja miten harjoittelut jäsentyvät osaksi ammattikorkeakoulujen työelämäyhteistyön kenttää. Tutkimuksen aineistona ovat viidessä monialaisessa ammattikorkeakoulussa kolmen koulutusohjelman (tietotekniikka, liiketalous, sosionomi) harjoittelujen järjestelyyn ja ohjaamiseen osallistuville henkilöille tehdyt teemahaastattelut (n = 28). Haastatteluaineiston pohjalta muodostettiin teoriaohjaavan sisällönanalyysin perusteella eri harjoittelun vaiheiden ja piirteiden ulottuvuuksia kokoava harjoitteluprosessimalli. Lisäksi teoreettisen keskustelun pohjalta on esitetty harjoittelun opetussuunnitelmallisen kehittämisen tarkasteluun soveltuva harjoittelujen eri osa-alueita erittelevä viisiulotteinen malli. Mallien lisäksi tulososassa pohditaan aineistoesimerkkien avulla harjoitteluprosessin rakenteita, kuten jaksojen asemaa opetussuunnitelmassa, harjoittelusopimuksen laatimista, ohjausta, palkkoja ja palkkioita, harjoitteluraporttia, itsearviointia ja arviointia. fi
dc.format.extent 131 sivua
dc.language.iso fin
dc.publisher KOulutuksen tutkimuslaistos, Jyväskylän yliopisto
dc.relation.ispartofseries Tutkimusselosteita / Koulutuksen tutkimuslaitos 27.
dc.rights openAccess fi
dc.title Osaamista rakentamassa : ammattikorkeakoulut harjoittelujen ja työelämäyhteistyön kehittäjinä
dc.type Book en
dc.identifier.urn URN:ISBN:978-951-39-3517-7
dc.subject.ysa ammattikorkeakoulut
dc.subject.ysa työelämä
dc.subject.ysa ammatillinen koulutus
dc.subject.ysa yhteistyö
dc.subject.ysa työharjoittelu
dc.subject.ysa harjoittelupaikat
dc.subject.ysa yhteistyö
dc.type.dcmitype Text en

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record