Suuhygienistin ja koululaisen vuorovaikutus ravitsemuskeskustelussa

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Siltanen, Marjo
dc.date.accessioned 2012-02-20T09:41:13Z
dc.date.available 2012-02-20T09:41:13Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1194353
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201202201225 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/37418
dc.description.abstract Tutkimuksen tarkoituksena oli kuvata suuhygienistin ja koululaisten välistä vuorovaikutusta ohjauskeskusteluissa, joissa kartoitettiin koululaisten herkkujen käyttö ja päivän ateriat. Tavoitteena oli tutkia koululaisten puhetta herkkujen käytöstä, suuhygienistin keinoja edistää koululaisten osallistumista ravitsemuskeskusteluun sekä kuinka koululaisten osallistuminen mahdollistui suun terveyden ravitsemuskeskusteluissa. Tutkimusaineisto oli osa laajempaa suun terveydenhuollon tutkimusta, jonka aineisto on kerätty vuosina 2002–2005. Tästä aineistosta tähän tutkimukseen valittiin kahdeksan ohjauskeskustelua. Ohjaajana toimi yksi suuhygienisti, joka ohjasi yhteensä kahdeksaa 11– 12-vuotiasta koululaista. Aineiston analyysissa sovellettiin diskurssi- ja keskustelunanalyyttisiä piirteitä. Kertoessaan herkkujen käytöstään koululaiset kyseenalaistivat identiteettinsä karkkien ongelmakäyttäjinä. Heidän puheessaan oli havaittavissa muutospuhetta, kun he kertoivat karkinsyönnin vähentämisestä. Koululaiset hahmottivat käyttäytymisensä syy-seuraus-suhteita, mutta heidän oli vaikea arvioida herkkujen käyttötiheyttä tarkasti. Koululaiset kuvasivat itsensä itsenäisinä toimijoina, kun he tekivät valinnan syödä karkkia. Perheen vaikutuksesta herkkuvalintoihin he puhuivat melko vähän, mutta leivonnaisten käyttöön vaikuttivat perheen tavat. Suuhygienisti edisti koululaisten osallistumista antamalla heille tilaa ottaa puheenvuoro. Hän antoi sekä tilaa että aikaa koululaisille vastata kysymykseen. Koululaiset vaikuttivat keskustelunrakenteeseen aloittamalla uuden keskustelunaiheen tai vastaamalla ennalta odottamattomasti suuhygienistin kysymykseen. Tätä tapahtui kuitenkin harvoin. Tulokset antavat tietoa vähän tutkitusta aiheesta eli ravitsemuskeskustelun rakentumisesta suun terveydenhuollossa. Tulokset antavat terveydenhuollon ammattilaisille keinoja, joilla voi edistää lasten osallistumista keskusteluun. Tulokset osoittavat 11–12-vuotiaiden koululaisten kykyjä osallistua keskusteluun, jossa keskustellaan heidän suun terveyteen liittyvästä terveyskäyttäytymisestä.
dc.format.extent 69 sivua
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other suuhygienistit
dc.subject.other koululaiset
dc.subject.other ravitsemuskasvatus
dc.subject.other vuorovaikutus
dc.subject.other osallistuminen
dc.subject.other keskustelunanalyysi
dc.subject.other diskurssianalyysi
dc.title Suuhygienistin ja koululaisen vuorovaikutus ravitsemuskeskustelussa
dc.type Book en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201202201225
dc.subject.ysa suuhygienistit
dc.subject.ysa koululaiset
dc.subject.ysa ravitsemuskasvatus
dc.subject.ysa vuorovaikutus
dc.subject.ysa osallistuminen
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.contributor.tiedekunta liikuntatieteellinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Sport and Health Sciences en
dc.contributor.laitos terveystieteiden laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Health Sciences en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine terveyskasvatus fi
dc.contributor.oppiaine Health Education en
dc.subject.method Diskurssianalyysi
dc.subject.method Keskustelunanalyysi
dc.date.updated 2012-02-20T09:41:13Z

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record