Gymnasieelevernas åsikter om undervisningen i muntlig språkfärdighet

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Lupunen, Ossi
dc.date.accessioned 2012-02-16T13:22:37Z
dc.date.available 2012-02-16T13:22:37Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/37388
dc.description.abstract Tutkielmani päätarkoitus oli selvittää lukiolaisten mielipiteitä suullisen kielitaidon opetuksesta ruotsin kielessä. Tämän lisäksi tarkoituksena oli selvittää millaisia yleisiä mielipiteitä ja asenteita lukiolaisilla on ruotsin kieltä ja sen opiskelua kohtaan sekä ottaa selvää, ajattelevatko lukiolaiset pystyvänsä käyttämään ruotsin kieltä koulun ulkopuolella kouluopetuksen perusteella. Lisäksi yksi tutkielman tarkoituksista oli tarkastella mahdollisia eroavaisuuksia abiturienttien ja toista vuotta lukiossa opiskelevien välillä. Keräsin aineistoni monivalintakyselylomakkeella, joka koostui 37 väittämästä ruotsin opiskeluun ja erityisesti suulliseen kielitaitoon liittyen. Aineistoni koostui 58 lukiolaisen vastauksista, jotka analysoin kvantitatiivisin menetelmin. Noin puolet kyselyyn osallistuneista lukiolaisista oli abiturientteja ja puolet opiskeli toista vuotta lukiossa. Tuloksista selvisi, että asenteet ruotsin kieltä kohtaan olivat yleisesti ottaen enemmän positiivia kuin negatiivisia, ja noin puolet lukiolaisista piti ruotsin opiskelua hyödyllisenä. Lisäksi yli puolet lukiolaisista halusi saada valmiudet käyttää ruotsin kieltä tulevaisuudessa. Suullisen kielitaidon opetuksen suhteen tulokset näyttivät, että opetusta tulisi parantaa ja muuttaa. Vain pieni osa lukiolaisista oli ruotsin kanssa tekemisissä vapaa-ajallaan eikä koulun koettu valmistavan tarpeeksi hyvin kielenkäyttöön koulun ulkopuolella. Tuloksista selvisi myös, että abiturienttien mielipiteet olivat positiivisempia kuin toista vuotta lukiossa opiskelevien kysymyksissä, jotka liittyivät yleisesti ruotsin opiskeluun tai halukkuuteen käyttää ruotsia tulevaisuudessa. Ennen kaikkea tulosten perusteella nousi kysymys siitä, miksi lukiolaiset, jotka haluaisivat saada valmiudet käyttää ruotsin kieltä tulevaisuudessa eivät kuitenkaan pidä kielitaitoaan yllä koulun ulkopuolella vaikka suurin osa kyselyyn vastanneista lukiolaisista oli sitä mieltä, että suurin vastuu on jokaisella itsellään kielenoppimisen suhteen. fi
dc.language.iso swe
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights openAccess en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other muntlig språkfärdighet fi
dc.subject.other läroplan fi
dc.subject.other språkinlärning fi
dc.title Gymnasieelevernas åsikter om undervisningen i muntlig språkfärdighet
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201202161196
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Bachelor's thesis en
dc.type.ontasot Kandidaatintutkielma fi
dc.contributor.tiedekunta Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Humanities and Social Sciences en
dc.contributor.laitos Kieli- ja viestintätieteiden laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Language and Communication Studies en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine Swedish en
dc.contributor.oppiaine ruotsin kieli fi

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record