Hur behärskar första års universitets studerande idiom?

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Holopainen, Niina
dc.date.accessioned 2012-02-16T13:20:36Z
dc.date.available 2012-02-16T13:20:36Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/37387
dc.description.abstract Tutkielmani tarkoitus oli selvittää kuinka hyvin yliopiston ensimmäisen vuoden opiskelijat hallitsevat idiomeja ruotsin kielessä. Koska hypoteesini oli, että opiskelijat eivät hallitse idiomeja tarpeeksi hyvin, otin myös selville mahdollisia syitä, miksi idiomien hallinta on pintapuolista. Tutkimukseeni osallistui yhteensä 35 ensimmäisen vuoden yliopisto- opiskelijaa. Heistä 21 opiskelee ruotsia pääaineenaan ja loput 14 ovat ruotsin sivuaineopiskelijoita. Ensisijaisena materiaalina käytin idiomi kyselylomakkeita. Lomake koostui taustatiedoista sekä idiomi osiosta, jossa informantit käänsivät 10 idiomia ruotsiksi ja 10 suomeksi. Tulosten analysointiin käytin tutkielmassani sekä kvalitatiivista että kvantitatiivista menetelmää; taulukoiden avulla sain selville kuinka moni informanteista vastasi tietyllä tavalla ja näin ollen pystyi pohtimaan syitä. Lisämateriaalina tutkin lukion uusimman ruotsin oppikirjasarjan, Galleri 1-7 kirjoja sekä ruotsin kielen opintosuunnitelmaa (Varkauden lukion opetussuunnitelma, 1.8.2005) vahvistaakseni omia epäilyksiäni idiomien esiintymisen vähyydestä. Analyysini osoittautui pääosin oikeaksi. Opiskelijat hallitsivat hyvin ne vähäiset idiomit, jotka olivat käännettävissä sananmukaisesti. Sen sijaan idiomit, jotka täytyi kääntää idiomilla, hallittiin yleisesti huonosti. Yleisesti ottaen ruotsin pääaineopiskelijat hallitsivat idiomeja paremmin kuin sivuaineopiskelijat, mikä selittyy sillä, että pääaineopiskelijat ovat enemmän tekemisissä ruotsin kielen kanssa ja heillä on enemmän motivaatiota kieltä kohtaan. Tutkimustulosteni perusteella idiomien opetusta ruotsin kielessä tulisi kehittää. Ehdotukseni olisi että opettajat voisivat käyttää idiomeja enemmän oppitunneilla. Oppikirjoihin voisi myös lisätä idiomeja tuomaan väriä ja kulttuurintuntemusta kielenopetukseen. Toisaalta kielten opetuksen resursseja leikataan aika ajoin, mikä voi vaikeuttaa keskittymistä kielitieteen pienimpiin osiin, joita idiomitkin edustavat. fi
dc.language.iso swe
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights openAccess en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other svenska språket fi
dc.subject.other idiom fi
dc.subject.other översättning fi
dc.title Hur behärskar första års universitets studerande idiom?
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201202161195
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Bachelor's thesis en
dc.type.ontasot Kandidaatintutkielma fi
dc.contributor.tiedekunta Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Humanities and Social Sciences en
dc.contributor.laitos Kieli- ja viestintätieteiden laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Language and Communication Studies en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine Swedish en
dc.contributor.oppiaine ruotsin kieli fi

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record