Lentoasemien vaikutukset aluetalouteen : Granger-kausaalisuus analyysin sovellus

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Pyyny, Pekka
dc.date.accessioned 2011-11-08T17:43:17Z
dc.date.available 2011-11-08T17:43:17Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1188303
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-2011110811643 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/36914
dc.description.abstract Tässä tutkimuksessa on Granger-kausaalisuus analyysin avulla pyritty selvittämään alu-eellisten lentoasemien aluetalouksille mahdollistavia positiivisia talousvaikutuksia. Len-toasemien taloudellisia vaikutuksia on tutkittu paljon viime vuosikymmeninä. Samaan aikaan alueellisten lentoasemien aluetalouksille aiheuttavan taloudellisen hyödyn tutki-minen on jäänyt selvästi vähemmälle huomiolle. Pienet alueelliset lentoasemat ovat tär-keässä roolissa osana kaupunkien, maakuntien ja valtioiden liikennejärjestelmää. Niiden elinvoimaisuuden ajatellaan usein olevan suuresti riippuvainen alueen talouselämän hy-vinvoinnista. Tutkimuksen empiriaosuudessa on perehdytty suomalaisten alueellisten lentoase-mien aluetaloudelle aiheuttamiin taloudellisiin hyötyihin. Tutkimuksessa on Granger-kausaalisuus analyysin avulla vertailu 21 lentoaseman talousvaikutuksia niillä talousalu-eilla joilla lentoasemat sijaitsevat. Lentoasemien kehityksen mittarina on käytetty niiden vuosittaisia matkustajamääriä ja toisena kausaalisuusanalyysin muuttujana on käytetty erilaisia aluetalouden mittareita, esimerkiksi maakuntien bruttokansantuote ja työllisyys-lukuja. Tutkimustulosten mukaan lentoasemien matkustajamäärät Granger-aiheuttavat seutukuntien bruttokansantuotteen muutosta Helsingin, Mikkelin, Rovaniemen, Ahve-nanmaan ja Kemi-Tornion seutukunnissa. Seutukuntien BKT –muuttuja oli kuitenkin monista testatuista aluetalouden mittareista ainoa, jolla Granger-kausaalisuutta esiintyi niin päin, että matkustajamäärät selittivät aluetalouden kehitystä. Tutkimuksen perus-teella voidaan todeta, että alueelliset lentoasemat voivat parhaimmillaan vaikuttaa alu-een talouden hyvinvointiin, mutta kaikki lentoasemat aiheuttamat hyödyt (tai haitat) aluetalouksille eivät Granger-kausaalisuus analyysin avulla tule esille, vaan tarvittaisiin yksityiskohtaisempia selvityksiä esimerkiksi alueen yritysten lentomatkustustarpeista.
dc.format.extent 48 sivua
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other Lentoasemat
dc.subject.other Granger-kausaalisuus
dc.subject.other aluetalous
dc.title Lentoasemien vaikutukset aluetalouteen : Granger-kausaalisuus analyysin sovellus
dc.type Book en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-2011110811643
dc.subject.ysa lentoasemat
dc.subject.ysa talouskasvu
dc.subject.ysa aluetalous
dc.subject.ysa lentoliikenne
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master’s thesis en
dc.contributor.tiedekunta kauppakorkeakoulu fi
dc.contributor.tiedekunta School of Business and Economics en
dc.contributor.laitos taloustieteet fi
dc.contributor.laitos Business and Economics en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine kansantaloustiede fi
dc.contributor.oppiaine Economics en
dc.date.updated 2011-11-08T17:43:18Z

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record