"Se oli lasten toiminnallista osallistumista" : erityislastentarhanopettajien ja lastentarhanopettajien näkemyksiä luki-valmiuksia tukevista menetelmistä ja oman asiantuntijuutensa kehittymisestä Tarinan kertojat - projektissa

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Torvikoski, Tiina
dc.date.accessioned 2011-09-28T16:50:11Z
dc.date.available 2011-09-28T16:50:11Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1184315
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-2011092811468 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/36729
dc.description.abstract Tutkimus tehtiin Jyväskylässä 2006–2009 toteutetusta Tarinan kertojat -projektista, joka toteutti 4–6-vuotiaden lasten päiväkotiryhmissä lukemis- ja kirjoittamisvaikeuksia ennaltaehkäisevää, toiminnallista opetusta. Tutkimuksella selvitettiin ensin erityislastentarhanopettajien ja lastentarhanopettajien kokemuksia lukemis- ja kirjoittamisvalmiuksia tukevista menetelmistä ja sitten sitä, muuttuivatko ne projektin myötä heidän toimintakäytänteissään. Tutkimuksessa tarkasteltiin kolmanneksi myös näiden opettajien asiantuntijuuden kehittymistä projektin aikana. Tutkimukseen osallistui 2 lastentarhanopettajaa sekä 4 erityislastentarhan- opettajaa, joilla esiintyi ryhmissään kielellisiä haasteita. Aineisto kerättiin teemahaastatteluilla. Aineistolähtöisen sisällönanalyysin avulla aineistosta muodostettiin luokkia, joita yhdistämällä aineistoa jäsennettiin ja tutkimuskysymyksiin vastattiin. Lopuksi muodostettiin tutkimuksen kokoava käsite, jonka nimeksi annettiin Tarinan kertojat -projekti varhaiskasvatuksen opetuskulttuurin kehittämisen mallina. Tutkimus osoitti, että lukemis- ja kirjoittamisvalmiuksia tukevia menetelmiä olivat esimerkiksi lasten oppimistyylit huomioiva monikanavainen opetus, toiminnallisuus, opitun asian kertaaminen sekä lapsilähtöisesti kehitetyt helpot ja hauskat kielelliset tehtävät. Projektin toiminta edisti kaikkien lasten oppimista erilaisista tuen tarpeista huolimatta, koska toiminta eriytti itse itsessään. Tutkimuksen perusteella voidaan todeta, että Tarinan kertojat -projekti muutti päiväkotien lukemis- ja kirjoittamisvalmiuksia tukevia menetelmiä. Opettajien toimintakäytänteet muuttuivat toiminnallisimmiksi, yksilöntarpeita enemmän huomioiviksi sekä toimintaympäristöä muokkaaviksi. Opettajien ammatillinen kehittyminen projektin aikana oli päiväkotien opetuskulttuuria muuttava tekijä. Ammatilliseen kehittymiseen vaikuttivat muun muassa projektin aikana saatu koulutus, oma asenne sekä projektista saatu positiivinen kokemus. Tutkimus osoitti projektin kokonaisvaltaisen hyödyllisyyden päiväkotiryhmälle ja toi esiin esimerkkejä hyvistä luki-valmiuksia tukevista menetelmistä.
dc.format.extent 104 sivua
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other asiantuntijuus
dc.subject.other kielen kehityksen kirjoittamisvalmiudet
dc.subject.other Tarinan kertojat -projekti
dc.title "Se oli lasten toiminnallista osallistumista" : erityislastentarhanopettajien ja lastentarhanopettajien näkemyksiä luki-valmiuksia tukevista menetelmistä ja oman asiantuntijuutensa kehittymisestä Tarinan kertojat - projektissa
dc.title.alternative Erityislastentarhanopettajien ja lastentarhanopettajien näkemyksiä luki-valmiuksia tukevista menetelmistä ja oman asiantuntijuutensa kehittymisestä Tarinan kertojat - projektissa
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-2011092811468
dc.subject.ysa esiopetus
dc.subject.ysa asiantuntijuus
dc.subject.ysa kielellinen kehitys
dc.subject.ysa lukihäiriöt
dc.subject.ysa päivähoito
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.contributor.tiedekunta kasvatustieteiden tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Education en
dc.contributor.laitos kasvatustieteiden laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Education en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine erityispedagogiikka fi
dc.contributor.oppiaine Special Education en
dc.date.updated 2011-09-28T16:50:11Z

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record