Psykologisen itsehoito-oppaan käyttö lyhytterapiassa : vaikutus mielialaan ja hyvinvointiin sekä oppaan käyttökokemukset

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Granlund, Anna
dc.date.accessioned 2011-08-29T17:02:41Z
dc.date.available 2011-08-29T17:02:41Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1182197
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-2011082911306 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/36593
dc.description.abstract Masennus on toimintakykyä ja elämänlaatua alentava mielialahäiriö, jolla on vakavia seurauksia sekä yksilölle että yhteiskunnalle. Oireyhtymä on yleisyydestään huolimatta edelleen alihoidettu, ja kärsii muun muassa terapiahoidon saatavuuteen liittyvistä ongelmista. Masennuksen psykologiseen itsehoitoon tarkoitetut kirjat ovat tavallisesti muuta hoitoa helpommin saatavilla, ja teosten käytöstä on saatu kannustavia tuloksia kliinisesti merkittävän depression hoidossa. Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, olisiko hyväksymis- ja omistautumisterapiaan perustuvan itsehoito-oppaan käytöllä yhteyttä mielialassa ja hyvinvoinnissa tavattuun muutokseen osana kuuden kerran hyväksymis- ja omistautumisterapiaa, kun terapeutteina toimivat psykologian opiskelijat. Tutkimuksessa oletettiin, että oppaan käyttö lisäisi terapiahoidon vaikuttavuutta. Lisäksi haluttiin selvittää oppaasta saatuja käyttökokemuksia. Tarkastelussa oli yhteensä 30 masennusoireista kärsivää henkilöä, jotka satunnaistettiin kahteen ryhmään. Kirjaryhmä (n=14) käytti terapian yhteydessä Steven C. Hayesin ja Spencer Smithin itsehoito-opasta Vapaudu mielesi vallasta ja ala elää (2009), ja kirjaton ryhmä (n=16) sai terapiahoidon ilman opasta. Tutkimuksen päätuloksena havaittiin, että itsehoito-oppaan käyttö ei lisännyt terapiahoidon vaikuttavuutta. Kuuden kerran hyväksymis- ja omistautumisterapia kohensi mielialaa, vähensi psyykkisiä ja fyysisiä oireita sekä lisäsi hyvinvointia samankaltaisesti molemmissa ryhmissä. Samalla kuitenkin havaittiin, että hyväksymis- ja omistautumisterapian ydinprosessien, kuten tietoisen läsnäolon, käsittelykertojen määrä terapian aikana oli yhteydessä suurempiin muutoksiin kirjaryhmän hyvinvoinnissa, kun taas kirjattomalla ryhmällä vastaavia yhteyksiä ei havaittu tai ne olivat heikkoja. Havainto viittaa siihen, että ryhmät erosivat toisistaan tavassa, jolla hoitotulokset saavutettiin. Itsehoito-oppaan käyttökokemukset olivat positiivisia. 88 % opasta käyttäneistä asiakkaista ja 86 % heitä hoitaneista terapeuteista koki oppaan olleen hyödyllinen osa kuuden kerran lyhytterapiaa. Sekä terapeutit että asiakkaat liittivät oppaasta saadun hyödyn kirjan aktiiviseen käyttöön. Käytännön terapia toimi lisäksi terapeuttien mukaan paremmin itsehoito-oppaan kanssa kuin ilman opasta. Asiakkaat kykenivät itsehoito-oppaan avulla kertaamaan terapiaistunnoissa käsiteltyjä asioita, mutta myös terapeutit saivat teoksesta tukea käytännön terapiatyön toteuttamiseen. Tutkimuksesta saadut tulokset antavat tukea psykologisen itsehoito-oppaan sisällyttämiselle lyhytterapiaan, vaikka opas ei oletuksen vastaisesti lisännyt hoidon vaikuttavuutta. Tutkimuksen perusteella voidaan esittää, että itsehoito-oppaan käytön tulisi olla terapian aikana säännöllistä ja aktiivista, sillä tulokset viittaavat näiden tekijöiden olevan yhteydessä parempiin hoitotuloksiin. Terapeutin tulisi lisäksi tuntea teos tarpeeksi hyvin voidakseen hyödyntää opasta yksilöllisesti asiakkaansa terapiassa. Teoksen sisällöistä ja käytöstä tulisi myös keskustella asiakkaan kanssa.
dc.format.extent 56 sivua
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other biblioterapia
dc.subject.other hyvinvointi
dc.subject.other hyväksymis- ja omistautumisterapia
dc.subject.other itsehoito-opas
dc.subject.other lyhytterapia
dc.subject.other masennus
dc.subject.other mielialaongelmat
dc.subject.other opiskelijaterapeutti
dc.title Psykologisen itsehoito-oppaan käyttö lyhytterapiassa : vaikutus mielialaan ja hyvinvointiin sekä oppaan käyttökokemukset
dc.type Book en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-2011082911306
dc.subject.ysa kirjallisuusterapia
dc.subject.ysa hyvinvointi
dc.subject.ysa hyväksymis- ja omistautumisterapia
dc.subject.ysa itsehoito
dc.subject.ysa oppaat
dc.subject.ysa lyhytterapia
dc.subject.ysa masennus
dc.subject.ysa mieliala
dc.subject.ysa ongelmat
dc.subject.ysa terapeutit
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master’s thesis en
dc.contributor.tiedekunta yhteiskuntatieteellinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Social Sciences en
dc.contributor.laitos psykologian laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Psychology en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine psykologia fi
dc.contributor.oppiaine Psychology en
dc.date.updated 2011-08-29T17:02:42Z

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record