Mikä Jyväskylä Sinfonian konserteissa kiinnostaa? : sosiologinen ja esteettinen näkökulma yleisön konserttikokemuksen rakentumiseen

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Siltainsuu, Heini
dc.date.accessioned 2011-07-01T08:53:32Z
dc.date.available 2011-07-01T08:53:32Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1179840
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-2011070111106 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/27259
dc.description.abstract Tässä tutkimuksessa tutkittiin Jyväskylä Sinfonian kevään 2009 neljän konsertin yleisöjä. Perusteellisen yleisöprofiilin lisäksi tarkoituksena oli kartoitettaa, mitä konsertit kuulijoilleen merkitsevät. Osana tätä kysyttiin konsertin erilaisten sisällöllisten seikkojen kiinnostavuutta taiteellisella sekä sosiaalisella tasolla, ja painotuttiin erityisesti ohjelmiston merkitykseen erityyppisten konserttien yleisöjen keskuudessa. Samalla tutkittiin yleisön edustajien näkemyksiä taidemusiikin konsertti-instituutiota ja konventioita kohtaan. Teoriapohja muodostettiin musiikkisosiologian (mm. Bourdieu) ja music lovers -näkökulman (mm. Hennion) väliselle kahtiajaolle. Saatuja tuloksia verrattiin Timo K. Salosen vuonna 1990 toteuttaman tutkimuksen tuloksiin. Menetelmä oli kvantitatiivinen. Aineisto koottiin nelisivuisella survey-lomakkeella, ja se käsiteltiin ristiintaulukoiden ja khiin neliötestiä käyttäen. Lomakkeen välimatka-astekoilliset kysymykset vastauksineen käsiteltiin yksisuuntaisen varianssianalyysin avulla. Jyväskylä Sinfonian yleisön (N=319) todettiin muuttuneen kahdessakymmenessä vuodessa erityisesti ikärakenteeltaan vanhemmaksi sekä musiikilliselta kompetenssiltaan heikommaksi. Tästä pääteltiin yleisön vaihtuneen vuosien varrella. Yleisö omaa jonkin verran musiikillista harrastuneisuutta, joskaan ei niinkään ammattitaitoa, ja tämän harrastuneisuuden sekä musiikin tunnesisältöihin keskittymisen väliltä löydettiin yhteys. Erityyppisissä konserteissa käy tulosten valossa erilaisia yleisöjä. Kooten sanottuna yleisö on ikääntynyttä, kulttuurisesti aktiivista ja asemaltaan keskiluokkaista, mutta näistä sosiologisen teorian kannalta tärkeistä seikoista huolimatta aidosti kiinnostunut musiikista. Tulosten perusteella yleisö myöntää sosiaalisten seikkojen osuuden konserttikokemuksessa, mutta tärkeimmäksi merkityksiksi nousivat elämykselliset ja nautinnolliset seikat. Tämä on syytä ottaa huomioon tulevaisuuden konsertti-instituutiota kehitettäessä.
dc.format.extent 115 sivua
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other Hennion, Antoine
dc.subject.other Bourdieu, Pierre
dc.subject.other Jyväskylä Sinfonia
dc.title Mikä Jyväskylä Sinfonian konserteissa kiinnostaa? : sosiologinen ja esteettinen näkökulma yleisön konserttikokemuksen rakentumiseen
dc.type Book en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-2011070111106
dc.subject.ysa yleisötutkimus
dc.subject.ysa yleisö
dc.subject.ysa taidemusiikki
dc.subject.ysa musiikkisosiologia
dc.subject.ysa sinfoniaorkesterit
dc.subject.ysa konsertit
dc.subject.ysa musiikki
dc.subject.ysa Jyväskylä
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master’s thesis en
dc.contributor.tiedekunta humanistinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Humanities en
dc.contributor.laitos musiikin laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Music en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine musiikkitiede fi
dc.contributor.oppiaine Musicology en
dc.subject.method Kvantitatiivinen tutkimus

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record