Sanallistamisen osuus nykytaiteessa ja siihen kohdistuva kritiikki Arthur C. Danton taideteorian valossa

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Simo, Maija
dc.date.accessioned 2011-06-20T13:03:17Z
dc.date.available 2011-06-20T13:03:17Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1163060
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-2011062011035 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/27208
dc.description.abstract Tutkielmassani tarkastelen sanallistamisen käsitteen kautta sanallisten selitysten osuutta nykytaiteessa ja siihen kohdistuvaa kritiikkiä, jota ilmenee sekä taidemaailman sisä- että ulkopuolella. Sanallistamisen määrittelen puheeksi ja kirjoitukseksi taideteosten sisällöistä. Taidemaailman ulkopuolista kritiikkiä esittelen taiteen harrastajille tarkoitetun Aukea.net -internetfoorumin ja sen Kuvataide-keskustelupalstalta poimittujen kommenttien kautta. Esimerkkejä taidemaailman sisäisestä kritiikistä nostan esiin useammasta eri lähteestä. Käsittelen aineistoa harkinnanvaraisina näytteinä sanallistamiseen kohdistuvasta kritiikistä ja tarkastelen aineistosta poimittuja väitteitä myöhemmin väitteinä taideteoreettisessa kontekstissa. Teoreettisen peilauspinnan sanallistamiseen kohdistuvalle kritiikille tarjoaa Arthur C. Danton taideteoria, jonka käsittelyn tarkoituksena on osaltaan selvittää sanallistamisen painoarvon kiinnittymistä erityisesti nykytaiteeseen ja tätä kautta kritiikin asettamaa haastetta. Käytän teoriaa soveltaen ja esittelen Danton laajasta tuotannosta aiheen kannalta keskeisiksi katsomiani osa-alueita, joita ovat erityisesti teoria taiteen loppumisesta ja posthistoriallisesta taiteen tilanteesta sekä Danton taideteokselle muotoilema määritelmä. Teorian kautta nykytaidetta määrittäväksi piirteeksi hahmottuu tilanne, jossa taiteen taiteena oleminen ei ole sidottu joihinkin havaittaviin ominaisuuksiin vaan taiteen määritteleminen tapahtuu abstraktimmalla tasolla ja ei-havaittaviin ominaisuuksiin nojaten. Keskeisin näistä on sisällöllisyys, joka on Danton teoriassa taideteosta määrittävä mutta olennaisesti tulkinnallisista prosesseista riippuvainen ei-havaittava ominaisuus. Sanallistamisen keinoin ei-havaittavat ominaisuudet on kuitenkin mahdollista tehdä näkyviksi. Kuvailemastani taiteen tilanteesta käytän abstraktin tilanteen käsitettä, jonka olen muotoillut Danton teorian pohjalta ja jolla tahdon painottaa abstraktien, ei-havaittavien ominaisuuksien ja prosessien painoa erityisesti nykytaiteessa. Tämä on myös seikka, johon katson sanallistamiseen kohdistuvan kritiikin syvemmällä tasolla tarkentuvan. Sanallistamisen kiinnittyessä olennaisella tavalla taiteen tilanteeseen kritiikki on kuitenkin voimaton sanallistamisen merkityksen suhteen. Se pystyy kuitenkin osoittamaan ongelmia sanallistamisessa käytänteenä myös abstraktin tilanteen valossa tulkittuna.
dc.format.extent 89 sivua
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other Danto, Arthur
dc.subject.other sanallistaminen
dc.title Sanallistamisen osuus nykytaiteessa ja siihen kohdistuva kritiikki Arthur C. Danton taideteorian valossa
dc.type Book en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-2011062011035
dc.subject.ysa nykytaide
dc.subject.ysa kritiikki
dc.subject.ysa abstraktisuus
dc.subject.ysa taideteoriat
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.contributor.tiedekunta humanistinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Humanities en
dc.contributor.laitos taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Art and Cultural Studies en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine taidekasvatus fi
dc.contributor.oppiaine Art Education en

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record