Ryhmien vuorovaikutus ja päätöksenteko verkkopelissä

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Kaisto, Jenni
dc.date.accessioned 2011-05-26T06:18:47Z
dc.date.available 2011-05-26T06:18:47Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1159266
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-2011052610919 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/27075
dc.description.abstract Tämän tutkimuksen tavoitteena oli analysoida ryhmien vuorovaikutusta ja päätöksentekoa verkkopelissä. Tutkimuksessa selvitettiin, millaista ryhmien vuorovaikutus ja päätöksenteko oli sekä millaisia eroja ryhmien vuorovaikutuksessa ja päätöksenteossa ilmeni. Tutkimuksen tavoitteena oli myös analysoida, millä tavalla päätöksenteon funktionaalinen teoria soveltuu ryhmien päätöksenteon tarkasteluun verkkopelissä. Tutkimusaineistona olivat kahden neljän hengen ryhmän video- ja keskusteluaineistot hajautettujen työelämän ryhmien vuorovaikutuskoulutukseen kehitetyssä verkkopelissä. Tutkimukseen osallistuneet ryhmät koostuivat aidoista työelämän ryhmistä. Analyysimenetelmänä oli aineistolähtöinen sisällönanalyysi, joka kohdistui ryhmien päätöksenteon ja vuorovaikutuksen piirteiden ja muotojen hahmottamiseen. Aineistolähtöisen analyysin ohella tutkimuskohteen kuvaamisessa hyödynnettiin määrällistä analyysia. Tutkimuksen tulokset osoittivat, että ryhmien vuorovaikutus oli hyvin tehtävä- ja toimintakeskeistä. Suhdekeskeistä ja muuta vuorovaikutusta oli vähän. Ryhmät hyödynsivät päätöksenteossaan kaikkia päätöksenteon funktionaalisen teorian edellyttämiä funktioita. Päätöksenteon funktiot esiintyivät päätöksentekoprosessien eri vaiheissa eri laajuisina ja päätöksentekoa kuvasi useiden asioiden päällekkäinen käsittely sekä jatkuva päätöksenteon edestakainen liike, jossa ei ollut selkeää alkua tai loppua. Verkkopeli oli oleellisesti yhteydessä ryhmien päätöksentekoprosessiin, sillä ryhmät liikkuivat peliympäristössä ja tutustuivat peliympäristöön samanaikaisesti tehdessään päätöksiä. Vaikka ryhmien vuorovaikutus oli hyvin samankaltaista, ryhmien päätöksentekoprosessit etenivät kuitenkin hyvin eri tavoin. Erot ilmenivät sekä päätöksenteossa että peliympäristössä toimimisessa. Johtopäätöksenä voidaan todeta, että verkkopeli tarjoaa hedelmällisen ympäristön työelämän ryhmien vuorovaikutuskoulutukseen. Verkkopeli ei kuitenkaan välttämättä tee ryhmien vuorovaikutusta näkyväksi eikä tue ryhmien päätöksentekoprosessia tai opeta ryhmien jäsenille viestintätaitoja. Haasteena on verkkopelin toimintakeskeisyys, joka vie huomion päätöksenteolta. Verkkopelin hyödyntäminen edellyttääkin ryhmien koulutusta viestintään sekä verkkopelin kehittämistä pelaajien vuorovaikutusta ja päätöksentekoa tukevaksi. Päätöksenteon funktionaalinen teoria sopii ryhmien päätöksenteon etenemisen analysointiin verkkopelissä. Teoria ei kuitenkaan sovellu parhaalla mahdollisella tavalla päätöksenteon etenemisen selittämiseen, sillä se ei tuo kokonaisuudessaan näkyville ryhmien vuorovaikutusprosesseja ja toimintaa verkkopelissä. Verkkopelit tarjoavat mielenkiintoisen ja uuden kontekstin ryhmien päätöksenteon tutkimiselle.
dc.format.extent 119 sivua
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other Puheviestintä
dc.subject.other päätöksenteon funktionaalinen teoria
dc.subject.other ryhmät
dc.subject.other ryhmäviestintä
dc.subject.other teknologiavälitteinen vuorovaikutus
dc.subject.other verkkopelit.
dc.title Ryhmien vuorovaikutus ja päätöksenteko verkkopelissä
dc.type Book en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-2011052610919
dc.subject.ysa puheviestintä
dc.subject.ysa päätöksenteko
dc.subject.ysa ryhmät
dc.subject.ysa ryhmäviestintä
dc.subject.ysa vuorovaikutus
dc.subject.ysa verkkopelit
dc.subject.ysa verkkoviestintä
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master’s thesis en
dc.contributor.tiedekunta humanistinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Humanities en
dc.contributor.laitos viestintätieteiden laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Communication en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine puheviestintä fi
dc.contributor.oppiaine Speech Communication en

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record