Taideteollisuuden hyvät, pahat ja ristiriitaiset : kriisikeskustelua muotoilusta 1970-luvun Suomessa

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Vannesluoma, Paula
dc.date.accessioned 2011-05-24T18:34:28Z
dc.date.available 2011-05-24T18:34:28Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1159204
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-2011052410914 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/27069
dc.description.abstract Työssä on perehdytty taideteollisuuden kriisikeskusteluun, jota käytiin 1970-luvun loppupuolella Helsingin Sanomien kulttuurisivuilla sekä alan ammatillisissa julkaisuissa. Debattiin osallistui sisustusarkkitehtejä, teollisia muotoilijoita, taiteilijoita ja taidehistorioitsijoita. Työn keskeisin ongelma on, mitä eliitti tarkoitti taideteollisuuden kriisillä 1970-luvulla. Mikä oli keskustelua käyneiden kirjoittajien mielestä ongelman ydin? Miten se ilmeni? Kirjoittajilta kysytään, mistä ongelmat johtuivat ja millaisia ratkaisuja he tarjosivat. Lisäksi kysytään, miten määriteltiin taideteollisuuden yhteiskunnallinen tehtävä. Työssä pyritään tuomaan esille nekin ongelmat, jotka ovat kätkeytyneenä rivien väliin. Tavoitteena on ollut 70-lukulaista taideteollisuutta ympäröivän yhteiskunnallista todellisuuden analysointi. Lisäksi tavoitteena on ollut löytää niitä rakenteita, jotka loivat merkityksiä taideteollisuudelle ja sen kriisille. Taideteollisuutta tarkastellaan modernismin ja postmodernismin näkökulmista. Tutkimusmateriaalina ovat mielipidekirjoitukset, ja tutkimusmenetelmäksi on valittu diskurssianalyysi. Keskustelussa esitetyt mielipiteet on jaettu keskustelun esiin nostamiin diskursseihin: yhteiskunnalliseen, kulttuurin, tuotannon ja esteettisyyden diskurssiin. Yhteiskunnallisen diskurssi paljasti ammatillisen kriisin, joka johtui siitä, ettei taideteollinen tuotanto pystynyt reagoimaan riittävän nopeasti lamaan tai yhteiskunnallisiin muutoksiin. Tuotanto halvaantui osittain. Diskurssi paljasti valtarakenteen tuotannon ulkopuolisten tekijöiden, taiteen, teollisuuden ja markkinoinnin välillä. Kulttuurin diskurssissa kriisi näyttäytyi ulkomailta tulleiden vaikutteiden ja suomalaisten talonpoikaisten vaikutteiden hämmentävänä kaaoksena. Siitä muodostui kansallisuuden ja kansainvälisyyden välille valta-asetelma ja kulttuuristen arvojen kriisi. Tuotannon diskurssissa kriisin aiheutti tuotannon tekijöiden epäselvät roolit, jotka olivat seurausta taideteollisuuden muuttuneesta yhteiskunnallisesta asemasta. Tästä seurasi tuotannon sisäinen kriisi, jota nimitetään aseman kriisiksi. Siinä valtataistelua kävivät tuotesuunnittelija, valmistaja sekä myyjä. Esteettisyyden diskurssissa kriisi nähdään maun huononemisena ja esinetuotannon laadun heikkenemisenä. Diskurssin takaa paljastuu valtataistelu kuluttajan ja tuotannon välillä. Kriisi muodostui, kun uotannon ammattilaiset olivat menettäneet vallan päättää siitä, mikä oli hyvää ja mikä huonoa esineistöä. Päätäntävalta oli siirtynyt kuluttajalle.
dc.format.extent 79 sivua
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other taideteollisuus
dc.subject.other teollinen muotoilu
dc.subject.other muotoilu
dc.subject.other 1970-luku
dc.subject.other modernismi
dc.subject.other postmodernismi
dc.title Taideteollisuuden hyvät, pahat ja ristiriitaiset : kriisikeskustelua muotoilusta 1970-luvun Suomessa
dc.type Book en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-2011052410914
dc.subject.ysa 1970-luku
dc.subject.ysa taideteollisuus
dc.subject.ysa teollinen muotoilu
dc.subject.ysa muotoilu
dc.subject.ysa modernismi
dc.subject.ysa postmodernismi
dc.subject.ysa keskustelu
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.contributor.tiedekunta humanistinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Humanities en
dc.contributor.laitos taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Art and Cultural Studies en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine taidehistoria fi
dc.contributor.oppiaine Art History en

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record