Teknologiavälitteinen henkilökohtainen verkosto : sukupolvi Y:n viestintävälineet ja välineen valinta

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Ali-Löytty, Viivi
dc.contributor.author Merisaari, Anna-Liisa
dc.date.accessioned 2011-05-15T18:21:26Z
dc.date.available 2011-05-15T18:21:26Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1159562
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-2011051510807 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/26969
dc.description.abstract Tässä tutkimuksessa pyrittiin ymmärtämään sukupolvi Y:hyn kuuluvien nuorten aikuisten teknologiavälitteisiä verkostoja ja niissä tapahtuvaa vuorovaikutusta. Tutkimuksessa selvitettiin, millaisia sukupolvi Y:n jäsenten teknologiavälitteiset henkilökohtaiset verkostot ovat, millä välineillä verkostoja ylläpidetään ja millaisten käyttösyiden perusteella viestintäväline valitaan. Tavoitteena oli myös tutkia valitun tutkimusmenetelmän soveltuvuutta näiden asioiden tutkimiseen. Tutkimus toteutettiin laadullisena tutkimuksena sitä varten kehitetyllä monimetodisella tutkimusmenetelmällä. Aineistonkeruussa käytettiin kolmea tutkimusmetodia: teknologiavälitteisen vuorovaikutuksen päiväkirjaa, selontekokeskustelua sekä verkostokarttaa. Kokonaisaineisto kerättiin yhdeksältä sukupolvi Y:hyn kuuluvalta tutkimushenkilöltä, ja se koostui kirjallisista vuorovaikutuspäiväkirjoista, äänitetyistä suullisista selonteoista sekä piirretyistä verkostokartoista. Tutkimusmenetelmä havaittiin sopivaksi monipuolisen aineiston keräämiseen. Tulosten perusteella näyttää siltä, että teknologiavälitteisten henkilökohtaisten verkostojen koko ja rakenne vaihtelee. Verkostot sisältävät sekä läheisiä että etäisiä suhteita, ja läheisissä suhteissa viestitään useammalla välineellä kuin etäisissä. Puhelin on käytetyin väline läheisissä suhteissa, etäisiä suhteita sen sijaan ylläpidetään Facebookin välineiden välityksellä. Sukupolvi Y käyttää teknologiavälitteisen henkilökohtaisen verkoston ylläpitoon useita eri viestintävälineitä, joista tekstiviesti, puhelu ja Facebookin seinäkirjoitus ovat yleisimpiä. Viestintävälineen valintaan liittyviä käyttösyitä on 26, ja ne liittyvät joko asiaan, välineeseen tai vuorovaikutussuhteeseen, tai ovat yksilön sisäisiä tai ulkoisia syitä. Yleisimmin viestintävälineen valintaan vaikuttaa vuorovaikutuksen toisen osapuolen tavoitettavuus. Puheviestinnän teoriapohjan rakentamisen kannalta tutkimuksen tulokset ovat tärkeitä, mutta niitä voidaan hyödyntää myös yritysmaailmassa esimerkiksi markkinoinnin ja ohjelmistokehityksen saralla. Jotta teknologiavälitteisten henkilökohtaisten verkostojen tutkimusta voitaisiin kehittää, olisi sekä verkostojen rakennetta että verkostoissa tapahtuvaa vuorovaikutusta tärkeää tutkia eri kohderyhmissä. Käyttösyyluokituksia olisi hyvä testata vapaa-ajan vuorovaikutuksessa, mutta myös työelämän kontekstissa, jossa käyttösyyt saattavat painottua toisin. Tätä tutkimusta varten kehitetty monimetodinen tutkimusmenetelmä voisi toimia myös joidenkin puheviestinnän ilmiöiden, esimerkiksi vallan, tutkimiseen henkilökohtaisessa verkostossa.
dc.format.extent 157 sivua
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other käyttösyyt
dc.subject.other puheviestintä
dc.subject.other sukupolvi Y
dc.subject.other teknologiavälitteisyys
dc.subject.other viestintäteknologia
dc.title Teknologiavälitteinen henkilökohtainen verkosto : sukupolvi Y:n viestintävälineet ja välineen valinta
dc.type Book en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-2011051510807
dc.subject.ysa puheviestintä
dc.subject.ysa verkkoviestintä
dc.subject.ysa viestintätekniikka
dc.subject.ysa nuoret aikuiset
dc.subject.ysa verkostot
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master’s thesis en
dc.contributor.tiedekunta humanistinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Humanities en
dc.contributor.laitos viestintätieteiden laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Communication en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine puheviestintä fi
dc.contributor.oppiaine Speech Communication en

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record